HP Officejet Pro 6830 - Slanje faksa s telefona

background image

Slanje faksa s telefona

Faks možete poslati putem telefonskog priključka. Tako prije slanja faksa možete razgovarati s

primateljem.

Slanje faksa s telefona s lokalnim priključkom

1.

Dokument postavite na staklo skenera tako da strana za ispis bude okrenuta prema dolje ili u

ulagač dokumenata tako da strana za ispis bude okrenuta prema gore.
Dodatne informacije potražite u odjeljcima Postavljanje originala na staklo skenera ili Umetanje

izvornika u ulagač dokumenta.

2.

Birajte broj putem tipkovnice na telefonu koji je priključen na pisač.
Ako primatelj odgovori na telefonski poziv, obavijestite ga da mora primiti faks na svom faks-

uređaju nakon što začuje zvučni signal faksa. ako na poziv odgovori faks-uređaj, s faks-uređaja

primatelja čut ćete tonove faksa.

3.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Faks.

4.

Dodirnite Send and Receive (Slanje i primanje).

5.

Dodirnite Slanje faksa.

6.

Ako je original postavljen na staklo skenera, dodirnite Use Glass (Koristi staklo).

7.

Kad ste spremni za slanje faksa, dodirnite Crno-bijelo ili U boji.
NAPOMENA: Ako se to od vas zatraži, odaberite Slanje faksa.

Dok se faks prenosi, telefon se ne čuje. Ako želite kasnije nastaviti razgovor s primateljem,

ostanite na liniji dok se prijenos faksa ne završi. Ako ste završili razgovor s primateljem, možete

poklopiti slušalicu čim započne prijenos faksa.