HP Officejet Pro 6830 - Slanje faksa u načinu ispravljanja pogrešaka

background image

Slanje faksa u načinu ispravljanja pogrešaka

Ispravljanje pogrešaka (ECM) sprječava gubitak podataka uzrokovan lošim telefonskim linijama

otkrivanjem pogrešaka koje se pojavljuju tijekom prijenosa i automatskim zahtjevom za ponovnim

prijenosom dijela koji sadrži pogreške. Na dobrim telefonskim linijama troškovi se ne mijenjaju ili su

čak smanjeni. Na lošim telefonskim linijama ECM povećava vrijeme slanja i telefonske troškove, ali

podatke šalje mnogo pouzdanije. Zadana je postavka Uključeno. ECM isključite samo ako znatno

povećava telefonske troškove te ako ste radi smanjenja troškova spremni prihvatiti lošiju kvalitetu.
Ako isključite ECM:

To će utjecati na kvalitetu i brzinu prijenosa faksova koje šaljete i primate.

Brzina faksa automatski će se postaviti na Srednje.

Više nećete moći slati ni primati faksove u boji.

Promjena postavke ECM putem upravljačke ploče

1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Postavljanje faksa.

3.

Dodirnite Preference.

4.

Dodirnite Ispravljanje pogrešaka da biste uključili ili isključili.

5.

Odaberite Uključeno ili Isključeno.