HP Officejet Pro 6830 - Slanje faksa većem broju primatelja

background image

Slanje faksa većem broju primatelja

Faks možete poslati većem broju primatelja tako da stvorite kontakt telefonskog imenika koji se

sastoji od dva ili više pojedinačnih primatelja.

46 Poglavlje 5 Faks

HRWW

background image

Slanje faksa većem broju primatelja pomoću grupnog telefonskog imenika

1.

Dokument postavite na staklo skenera tako da strana za ispis bude okrenuta prema dolje ili u

ulagač dokumenata tako da strana za ispis bude okrenuta prema gore.
Da biste doznali više, pročitajte Postavljanje originala na staklo skenera ili Umetanje izvornika u

ulagač dokumenta.

2.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Faks.

3.

Dodirnite Pošalji sada.

4.

Ako je original postavljen na staklo skenera, dodirnite Use Glass (Koristi staklo).

5.

Dodirnite (Imenik).

6.

Dodirnite

(Group Phone Book Contact (Kontakt grupnog telefonskog imenika)).

7.

Dodirnite naziv kontakta grupnog telefonskog imenika.

8.

Dodirnite Slanje faksa.
Ako pisač prepozna original umetnut u ulagač dokumenata, šalje dokument na svaki broj u

grupnom telefonskom imeniku.
SAVJET: Ako se primatelj požali na kvalitetu faksa koji ste poslali, pokušajte promijeniti

razlučivost ili kontrast faksa.