HP Officejet Pro 6830 - Ispis izvješća s potvrdama faksiranja

background image

Ispis izvješća s potvrdama faksiranja

Ispis izvješća o pogrešci faksa

Ispis i pregled zapisnika faksa

Pražnjenje zapisnika faksova

Ispis pojedinosti zadnjeg prijenosa faksa

Ispis izvješća o ID-ju pozivatelja

Prikaz povijesti poziva

Ispis izvješća s potvrdama faksiranja

Izvješće s potvrdom možete ispisati nakon slanja faksa ili pri slanju i primanju bilo kojeg faksa.

Zadana je postavka On (Fax Send) Uključeno (Slanje faksa). Kada je ta postavka isključena, na

upravljačkog ploči faksa nakon svakog slanja ili primanja faksa nakratko se pojavljuje poruka za

potvrdu.
NAPOMENA: U izvješće o potvrdi slanja faksa možete uključiti sliku prve stranice faksa ako

odaberete Uključeno (Slanje faksa) ili Uključeno (slanje i primanje faksa) i ako skenirate faks za

slanje iz memorije ili koristite mogućnost Skeniranje i faksiranje.

Omogućivanje potvrde faksiranja

1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Postavljanje faksa.

3.

Dodirnite Izvješća, a zatim Potvrda faksiranja.

4.

Dodirom odaberite jednu od sljedećih mogućnosti.

Isključeno

Izvješće o potvrdi faksiranja se ne ispisuje kod uspješnog slanja i primanja faksa. Ovo je

zadana postavka.

Uključeno (Slanje faksa) Ispisuje izvješće o potvrdi faksiranja za svaki faks koji šaljete.

Uključeno (Primanje

faksa)

Ispisuje izvješće o potvrdi faksiranja za svaki faks koji primate.

Uključeno (slanje i

primanje faksa)

Ispisuje izvješće o potvrdi faksiranja za svaki faks koji šaljete i primate.

Uvrštavanje slike faksa u izvješće

1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Postavljanje faksa.

3.

Dodirnite Izvješća, a zatim Potvrda faksiranja.

HRWW

Upotreba izvješća 61

background image

4.

Dodirnite Uključeno (Slanje faksa) ili Uključeno (slanje i primanje faksa).

5.

Dodirnite Fax confirmation with image (Potvrda faksiranja sa slikom).