HP Officejet Pro 6830 - Pražnjenje zapisnika faksova

background image

Pražnjenje zapisnika faksova

Čišćenjem zapisnika faksova brišu se i svi faksovi pohranjeni u memoriji.

Brisanje zapisnika faksova

1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Postavljanje faksa, a zatim Tools (Alati).

3.

Dodirnite Pražnjenje zapisnika faksova.