HP Officejet Pro 6830 - Ispis brošura

background image

Ispis brošura

Ispis brošura (Windows)

1.

Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje papira.

2.

Na izborniku Datoteka u softveru kliknite Ispis.

3.

Provjerite je li odabran pisač koji želite koristiti.

4.

Da biste promijenili postavke, kliknite gumb koji otvara dijaloški okvir Svojstva.
Ovisno o softveru koji koristite, gumb se možda zove Svojstva, Mogućnosti, Postavljanje pisača,

Pisač ili Preference.
NAPOMENA: Da biste konfigurirali postavke ispisa za sve zadatke ispisa, izmijenite ih u HP-

ovu softveru koji se isporučuje s pisačem. Dodatne informacije o HP-ovu softveru potražite u

odjeljku Alati za upravljanje pisačem.

5.

Odaberite odgovarajuće mogućnosti.

HRWW

Ispis brošura 21

background image

Na kartici Layout (Izgled) odaberite orijentaciju Portrait (Portret) ili Landscape (Pejzaž).

Na kartici Papir/Kvaliteta odaberite odgovarajuću vrstu papira i kvalitetu ispisa s padajućeg

popisa Mediji u području Odabir ladice i odaberite odgovarajuću veličinu papira u području

Postavke kvalitete.

Kliknite gumb Advanced (Napredno) u području Paper/Output (Papir/izlaz) pa s padajućeg

izbornika Paper Size (Veličina papira) odaberite odgovarajuću veličinu papira.
NAPOMENA: Ako promijenite postavku Veličina papira, provjerite jeste li umetnuli

ispravan papir i na upravljačkoj ploči pisača odabrali odgovarajuću veličinu papira.

Dodatne mogućnosti ispisa potražite u odjeljku Savjeti za uspješan ispis.

6.

Kliknite U redu.

7.

Kliknite Ispis ili U redu da biste počeli ispisivati.

Ispis brošura (OS X)

1.

Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje papira.

2.

Na izborniku Datoteka u softveru kliknite Ispis.

3.

Provjerite je li pisač odabran.
Ako u dijaloškom okviru Ispis ne vidite mogućnosti, kliknite Prikaži detalje.

4.

S padajućeg izbornika odaberite veličinu papira.
Ako se Veličina papira skočni izbornik ne nalazi u dijalogu Ispis, kliknite gumb Postavljanje

stranice. Kada završite s odabirom veličine papira, kliknite U redu da biste zatvorili Postavljanje

stranice i vratili se na dijalog Ispis.
NAPOMENA: Ako promijenite postavku Veličina papira, provjerite jeste li umetnuli ispravan

papir i na upravljačkoj ploči pisača odabrali odgovarajuću veličinu papira.

5.

Kliknite Vrsta papira/kvaliteta na skočnom izborniku, a potom odaberite sljedeće postavke:

Vrsta papira: odgovarajuća vrsta papira za ispis brošura

Kvaliteta: Obično ili Najbolje

6.

Odaberite sve ostale postavke ispisa koje želite, a zatim kliknite Ispis da biste započeli ispis.