HP Officejet Pro 6830 - Ispis dokumenata

background image

Ispis dokumenata

Ispis brošura

Ispis na omotnice

Ispis fotografija

Ispis na posebnom papiru i papiru prilagođene veličine

Obostrani ispis (dupleks)

Ispis korištenjem maksimalne razlučivosti

Savjeti za uspješan ispis

Ispis uz AirPrintTM

Ispis dokumenata

Ispis dokumenata (Windows)

1.

Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje papira.

2.

U softveru odaberite Ispis.

3.

Provjerite je li pisač odabran.

4.

Pritisnite gumb koji otvara dijalog Svojstva.
Ovisno o aplikaciji, taj gumb može nositi naziv Svojstva, Mogućnosti, Postavljanje pisača,

Svojstva pisača, Pisač ili Preference.
NAPOMENA: Da biste konfigurirali postavke ispisa za sve zadatke ispisa, izmijenite ih u HP-

ovu softveru koji se isporučuje s pisačem. Dodatne informacije o HP-ovu softveru potražite u

odjeljku Alati za upravljanje pisačem.

5.

Odaberite odgovarajuće mogućnosti.

20 Poglavlje 3 Ispis

HRWW

background image

Na kartici Layout (Izgled) odaberite orijentaciju Portrait (Portret) ili Landscape (Pejzaž).

Na kartici Papir/Kvaliteta odaberite odgovarajuću vrstu papira i kvalitetu ispisa s padajućeg

popisa Mediji u području Odabir ladice i odaberite odgovarajuću veličinu papira u području

Postavke kvalitete.

Kliknite gumb Advanced (Napredno) u području Paper/Output (Papir/izlaz) pa s padajućeg

izbornika Paper Size (Veličina papira) odaberite odgovarajuću veličinu papira.
NAPOMENA: Ako promijenite postavku Veličina papira, provjerite jeste li umetnuli

ispravan papir i na upravljačkoj ploči pisača odabrali odgovarajuću veličinu papira.

Dodatne mogućnosti ispisa potražite u odjeljku Savjeti za uspješan ispis.

6.

Pritisnite OK (U redu) za zatvaranje dijaloškog okvira Properties (Svojstva).

7.

Kliknite Print (Ispis) ili OK (U redu).

Ispis dokumenata (OS X)

1.

Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje papira.

2.

Na izborniku Datoteka u softveru odaberite Ispis.

3.

Provjerite je li pisač odabran.

4.

Odredite svojstva stranica.
Ako u dijaloškom okviru Ispis ne vidite mogućnosti, kliknite Prikaži detalje.
NAPOMENA: Za vaš su pisač dostupne sljedeće mogućnosti. Lokacije mogućnosti mogu se

razlikovati ovisno o aplikaciji.

Izaberite veličinu papira.
NAPOMENA: Ako promijenite postavku Veličina papira, provjerite jeste li umetnuli

ispravan papir i na upravljačkoj ploči pisača odabrali odgovarajuću veličinu papira.

Odaberite smjer.

Unesite postotak razmjera.

5.

Kliknite Print (Ispiši).