HP Officejet Pro 6830 - Ispis fotografija

background image

Ispis fotografija

Ne ostavljajte neiskorišteni fotopapir u ulaznoj ladici. Papir se može početi savijati, što može smanjiti

kvalitetu ispisa. Fotopapir mora biti ravan prije ispisa.
SAVJET: Ovaj se pisač može koristiti za ispis dokumenata i fotografija na mobilnom uređaju (kao

što je pametni telefon ili tablet). Dodatne informacije potražite na HP-ovu web-mjestu za mobilni ispis

(www.hp.com/go/mobileprinting). (Web-mjesto trenutno možda nije dostupno na svim jezicima.)

Ispis fotografije s računala (Windows)

1.

Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje papira.

2.

U softveru odaberite Ispis.

3.

Provjerite je li pisač odabran.

4.

Pritisnite gumb koji otvara dijalog Properties (Svojstva).
Ovisno o aplikaciji, taj gumb može nositi naziv Svojstva, Mogućnosti, Postavljanje pisača,

Svojstva pisača, Pisač ili Preference.

5.

Odaberite odgovarajuće mogućnosti.

Na kartici Layout (Izgled) odaberite orijentaciju Portrait (Portret) ili Landscape (Pejzaž).

Na kartici Papir/Kvaliteta odaberite odgovarajuću vrstu papira i kvalitetu ispisa s padajućeg

popisa Mediji u području Odabir ladice i odaberite odgovarajuću veličinu papira u području

Postavke kvalitete.

Kliknite gumb Advanced (Napredno) u području Paper/Output (Papir/izlaz) pa s padajućeg

izbornika Paper Size (Veličina papira) odaberite odgovarajuću veličinu papira.
NAPOMENA: Ako promijenite postavku Veličina papira, provjerite jeste li umetnuli

ispravan papir i na upravljačkoj ploči pisača odabrali odgovarajuću veličinu papira.

Dodatne mogućnosti ispisa potražite u odjeljku Savjeti za uspješan ispis.
NAPOMENA: Da biste postigli maksimalnu razlučivost, idite na karticu Paper/Quality (Papir/

Kvaliteta), potom odaberite Photo Paper (Fotopapir) s padajućeg popisa Media (Mediji), a potom

kliknite gumb Advanced (Napredno) i odaberite Yes (Da) u odjeljkuPrint in Max DPI (Ispis uz

maksimalni TPI). Ako želite ispisivati crno-bijelo uz maksimalnu razlučivost, s padajućeg popisa

Print in Grayscale (Crno-bijeli ispis) odaberite High Quality Grayscale (Crno-bijeli ispis visoke

kvalitete).

6.

Pritisnite OK za povrat u dijalog Properties (Svojstva).

7.

Kliknite OK (U redu), a zatim kliknite Print (Ispis) ili OK (U redu) u dijaloškom okviru Print (Ispis).

NAPOMENA: Kada ispis završi, izvadite neiskorišteni fotopapir iz ulazne ladice. Spremite fotopapir

da se ne bi počeo savijati, zbog čega bi se mogla smanjiti kvaliteta ispisa.

Ispis fotografije s računala (OS X)

1.

Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje papira.

2.

Na izborniku Datoteka u softveru odaberite Ispis.

3.

Provjerite je li pisač odabran.

4.

Postavite mogućnosti ispisa.
Ako u dijaloškom okviru Ispis ne vidite mogućnosti, kliknite Prikaži detalje.

24 Poglavlje 3 Ispis

HRWW

background image

NAPOMENA: Za vaš su pisač dostupne sljedeće mogućnosti. Lokacije mogućnosti mogu se

razlikovati ovisno o aplikaciji.
a.

Na skočnom izborniku Veličina papira odaberite odgovarajuću veličinu papira.
NAPOMENA: Ako promijenite postavku Veličina papira, provjerite jeste li umetnuli

ispravan papir i na upravljačkoj ploči pisača odabrali odgovarajuću veličinu papira.

b.

Odaberite Smjer.

c.

Na skočnom izborniku odaberite Vrsta/kvaliteta papira, a potom odaberite sljedeće

postavke:

Paper Type (Vrsta papira): Odgovarajuća vrsta foto papira

Kvaliteta: Najbolja ili Maksimalni tpi

Kliknite Opcije za boju trokutić za otkrivanje, a potom odaberite odgovarajuću

mogućnost Popravak fotografije.

Isključeno: ne primjenjuje promjene na sliku.

Basic (Osnovno): automatski fokusira fotografiju; umjereno prilagođava oštrinu

slike.

5.

Odaberite bilo koju drugu postavku ispisa koju želite i kliknite Ispis.

Ispis fotografija s izbrisivog USB memorijskog pogona

U USB priključak na prednjoj strani pisača možete priključiti izbrisivi USB memorijski pogon (npr.

prijenosni tvrdi disk).
Dodatne informacije o korištenju memorijskih uređaja potražite u odjeljku Umetanje izbrisivog USB

memorijskog pogona.
OPREZ: Ne uklanjajte izbrisivi pogon iz USB priključka pisača dok mu pisač pristupa. Time možete

oštetiti datoteke na izbrisivom USB pogonu. Izbrisivi USB pogon možete sigurno ukloniti samo ako

žaruljica USB priključka ne treperi.
1.

Umetnite izbrisivi USB memorijski pogon u prednji USB priključak.

2.

Na zaslonu upravljačke ploče dodirnite Print Photos (Ispis fotografija).

3.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite View and Print (Prikaz i ispis) da biste prikazali

fotografije.

4.

Na zaslonu pisača odaberite fotografiju koju želite ispisati pa dodirnite Nastavi.

5.

Pomičite prema gore ili dolje da biste naveli broj fotografija za ispis.

6.

Dodirnite (Edit (Uredi)) da biste odabrali mogućnosti uređivanja odabranih fotografija. Možete

zakretati i obrezivati fotografiju te uključiti ili isključiti Photo Fix (Popravak fotografije) ili Red Eye

Removal (Uklanjanje crvenih očiju).

7.

Dodirnite Done (Gotovo), a zatim Continue (Nastavi) da biste pregledali odabranu fotografiju.

Ako želite prilagoditi izgled ili vrstu papira, dodirnite (Settings (Postavke)), a zatim svoj

odabir. Sve nove postavke možete spremiti kao zadane.

8.

Dodirnite Ispis da biste započeli s ispisom.

HRWW

Ispis fotografija 25