HP Officejet Pro 6830 - Ispis korištenjem maksimalne razlučivosti

background image

Ispis korištenjem maksimalne razlučivosti

Koristite maksimalni broj točaka po inču (tpi) da biste ispisali oštre slike visoke kvalitete na foto

papiru.
Ispis u načinu maksimalni tpi traje dulje nego ispis s drugim postavkama i zahtijeva veću količinu

memorije.

Ispis u načinu maksimalne razlučivosti (tpi) (Windows)

1.

U softveru odaberite Ispis.

2.

Provjerite je li pisač odabran.

3.

Pritisnite gumb koji otvara dijalog Properties (Svojstva).
Ovisno o aplikaciji, taj gumb može nositi naziv Svojstva, Mogućnosti, Postavljanje pisača,

Svojstva pisača, Pisač ili Preference.

28 Poglavlje 3 Ispis

HRWW

background image

NAPOMENA: Da biste konfigurirali postavke ispisa za sve zadatke ispisa, izmijenite ih u HP-

ovu softveru koji se isporučuje s pisačem. Dodatne informacije o HP-ovu softveru potražite u

odjeljku Alati za upravljanje pisačem.

4.

Kliknite karticu Papir/kvaliteta.

5.

Na padajućem popisu Medij odgovarajuću vrstu papira.

6.

Kliknite gumb Advanced (Dodatno).

7.

U području Printer Features (Značajke pisača) odaberite Yes (Da) na padajućem popisu Print in

Max DPI (Ispis uz maks.razlučivost).

8.

Na padajućem popisu Veličina papira odaberite odgovarajuću veličinu papira.
NAPOMENA: Ako promijenite postavku Veličina papira, provjerite jeste li umetnuli ispravan

papir i na upravljačkoj ploči pisača odabrali odgovarajuću veličinu papira.

9.

Kliknite OK (U redu) da biste zatvorili prozor.

10. Potvrdite Orijentaciju na kartici Izgled, a potom kliknite U redu da biste ispisali.

Ispis pomoću maksimalne razlučivosti (OS X)

1.

Na izborniku Datoteka u softveru odaberite Ispis.

2.

Provjerite je li pisač odabran.

3.

Postavite mogućnosti ispisa.
Ako u dijaloškom okviru Ispis ne vidite mogućnosti, kliknite Prikaži detalje.
NAPOMENA: Za vaš su pisač dostupne sljedeće mogućnosti. Lokacije mogućnosti mogu se

razlikovati ovisno o aplikaciji.
a.

Na skočnom izborniku Veličina papira odaberite odgovarajuću veličinu papira.
NAPOMENA: Ako promijenite postavku Veličina papira, provjerite jeste li umetnuli

ispravan papir i na upravljačkoj ploči pisača odabrali odgovarajuću veličinu papira.

b.

Na skočnom izborniku odaberite Vrsta/kvaliteta papira, a potom odaberite sljedeće

postavke:

Paper Type (Vrsta papira): Prikladna vrsta papira

Kvaliteta: Maksimalni tpi

4.

Odaberite bilo koju drugu željenu postavku ispisa, a zatim kliknite Ispis.