HP Officejet Pro 6830 - Ispis na posebnom papiru i papiru prilagođene veličine

background image

Ispis na posebnom papiru i papiru prilagođene veličine

Ako aplikacija koju koristite podržava ispis na papir prilagođene veličine, prije ispisa dokumenta u

aplikaciji postavite veličinu. Ako to nije slučaj, veličinu postavite u upravljačkom programu pisača.

Radi pravilnog ispisa na papiru prilagođene veličine postojeće dokumente trebali biste preoblikovati.

Postavljanje web-servisa (Windows)

1.

Ovisno o operacijskom sustavu, učinite nešto od ovog:

Windows 8.1 i Windows 8: postavite pokazivač miša u gornji desni kut zaslona ili ga

dodirnite da biste otvorili traku s gumbićima, kliknite ikonu Postavke, kliknite ili dodirnite

Upravljačka ploča, a zatim kliknite ili dodirnite Prikaz upravljačkih uređaja i pisača. Klikntie

ili dodirnite naziv pisača te kliknite ili dodirnite Svojstva poslužitelja za ispis.

Windows 7: na izborniku Start sustava Windows kliknite Uređaji i pisači. Odaberite naziv

pisača, pa odaberite Svojstva poslužitelja za ispis.

Windows Vista: na izborniku Start u sustavu Windows kliknite Upravljačka ploča, a potom

Pisači. Desnom tipkom miša kliknite prazno područje u prozoru Pisači i odaberite Svojstva

poslužitelja.

Windows XP: na izborniku Start sustava Windows kliknite Upravljačka ploča, a zatim

kliknite Pisači i faksovi. Na izborniku Datoteka kliknite Svojstva poslužitelja.

2.

Potvrdite okvir Stvori novi obrazac.

3.

Upišite naziv prilagođene veličine papira.

4.

Upišite dimenzije prilagođene veličine u odjeljak Opis obrasca (mjere).

5.

Kliknite Spremi obrazac, a zatim kliknite Zatvori.

Ispis na posebnom papiru i papiru prilagođene veličine (Windows)

NAPOMENA: Prije ispisa na papiru prilagođene veličine, tu veličinu morate postaviti u postavkama

poslužitelja za ispis.
1.

Umetnite odgovarajući papir u ladicu za papir. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje

papira.

2.

Na izborniku Datoteka softverske aplikacije koju koristite, kliknite Ispis.

3.

Provjerite je li pisač odabran.

4.

Pritisnite gumb koji otvara dijalog Properties (Svojstva).
Ovisno o aplikaciji, taj gumb može nositi naziv Svojstva, Mogućnosti, Postavljanje pisača,

Svojstva pisača, Pisač ili Preference.
NAPOMENA: Da biste konfigurirali postavke ispisa za sve zadatke ispisa, izmijenite ih u HP-

ovu softveru koji se isporučuje s pisačem. Dodatne informacije o HP-ovu softveru potražite u

odjeljku Alati za upravljanje pisačem.

5.

Na kartici Izgled ili Papir/kvaliteta kliknite gumb Napredno.

6.

U području Papir/Izlaz odaberite prilagođenu veličinu s padajućeg popisa Veličina papira.
NAPOMENA: Ako promijenite postavku Veličina papira, provjerite jeste li umetnuli ispravan

papir i na upravljačkoj ploči pisača odabrali odgovarajuću veličinu papira.

26 Poglavlje 3 Ispis

HRWW

background image

7.

Odaberite bilo koju drugu postavku ispisa koju želite, a zatim pritisnite OK (U redu).

8.

Kliknite Print (Ispis) ili OK (U redu).

Postavljanje prilagođenih veličina (OS X)

1.

Ovisno o operacijskom sustavu učinite nešto od sljedećeg:

Na izborniku Datoteka u softverskoj aplikaciji koju koristite kliknite Postavljanje stranice, a

potom provjerite je li pisač koji želite koristiti odabran na skočnom izborniku Format za.

Na izborniku Datoteka u softverskoj aplikaciji koju koristite kliknite Ispis, a potom provjerite

je li odabran pisač koji želite koristiti.

2.

Odaberite Upravljanje prilagođenim veličinama na skočnom izborniku Veličina papira.
NAPOMENA: Ako u dijaloškom okviru Ispis ne vidite te mogućnosti, kliknite trokutić za

otkrivanje pokraj skočnog izbornika Pisač ili kliknite Prikaži detalje.

3.

Na lijevoj strani zaslona kliknite znak +, dvokliknite Bez naslova i unesite naziv nove,

prilagođene veličine.

4.

U okvire Širina i Visina unesite dimenzije, a zatim postavite željene margine ako ih želite

prilagoditi.

5.

Kliknite U redu.

Ispis na posebnom papiru i papiru prilagođene veličine (OS X)

Prije ispisa na prilagođenom papiru, tu veličinu papira morate postaviti u HP-ovom softveru.
1.

Umetnite odgovarajući papir u ladicu za papir. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje

papira.

2.

Na izborniku Datoteka softverske aplikacije koju koristite, kliknite Ispis.

3.

Provjerite je li pisač odabran.
Ako u dijaloškom okviru Ispis ne vidite mogućnosti, kliknite Prikaži detalje.

4.

Na skočnom izborniku odaberite veličinu papira.
Ako se skočni izbornik Veličina papira ne nalazi u dijaloškom okviru Ispis, kliknite gumb

Postavljanje stranice. Kada završite s odabirom papira, kliknite U redu da biste zatvorili

Postavljanje stranice i vratili se u dijaloški okvir Ispis.
NAPOMENA: Ako promijenite postavku Veličina papira, provjerite jeste li umetnuli ispravan

papir i na upravljačkoj ploči pisača odabrali odgovarajuću veličinu papira.

5.

Kliknite Rukovanje papirom na skočnom izborniku.

6.

U odjeljku Odredišna veličina papira kliknite Skaliraj do veličine papira.

7.

Odaberite sve ostale željene postavke ispisa, a potom kliknite Ispis da biste započeli ispis.

NAPOMENA: Softverske i sistemske preduvjete potražite u datoteci Readme na CD-u sa softverom

HP-ova pisača dobivenim uz pisač.