HP Officejet Pro 6830 - Kazalo

background image

Kazalo

A

ADSL, postavljanje faksa s

paralelni telefonski sustavi

151

automatska tajnica

postavljanje s faksom i

modemom 164

postavljanje uz faks (paralelni

telefonski sustavi) 163

snimljeni tonovi faksa 110

automatsko smanjivanje faksa 50

B

bežična komunikacija

postavljanje 73

bežične komunikacije

zakonske obavijesti 140

bijele trake ili crte, rješavanje

problema

kopije 97

skeniranje 100

blokirani brojevi faksa

postavljanje 50

broj modela 87

brzina

rješavanje problema za

skener 98

brzina prijenosa 59

brzina veze, postavljanje 76

C

crno-bijele stranice

faks 43

crte na skeniranim slikama,

rješavanje problema 100

Č

čistiti

glava pisača 118

staklo skenera 115

ulagač dokumenata 116

vanjski dio 116

D

dijagnostička stranica 90

dodatna oprema

izvješće o statusu pisača 87

DSL, postavljanje telefaksa s

paralelni telefonski sustavi

151

dvostrani ispis 27

E

ECM (ispravljanje pogrešaka) .

vidi

Ispravljanje pogrešaka

emisije zvuka 131

EWS.

vidi ugrađeni web poslužitelj

F

faks

automatska tajnica,

postavljanje (paralelni

telefonski sustavi) 163

automatska tajnica i modem,

zajednička linija s (paralelni

telefonski sustavi) 164

automatski odgovor 56

blokiranje brojeva 50

brzina 59

glasnoća zvuka 59

glasovna pošta, postavljanje

(paralelni telefonski sustavi)

155

internetski protokol, putem 60

ISDN linija, postavljanje

(paralelni telefonski sustavi)

152

ispis pojedinosti zadnjeg

prijenosa 62

ispravljanje pogrešaka 47

izvješća 60

izvješća o pogreškama 62

izvješća o potvrdi 61

modem, zajednička linija

(paralelni telefonski sustavi)

156

modem i automatska tajnica,

zajednička linija s (paralelni

telefonski sustavi) 164

modem i glasovna pošta,

zajednička linija (paralelni

telefonski sustavi) 168

modem i govorni pozivi,

zajednička linija (paralelni

telefonski sustavi) 159

način odgovaranja 56

nadzor biranja 45

nadzor biranja prilikom slanja

faksa 46

opcije za ponovno biranje 58

paralelni telefonski sustavi

147

PBX sustav, postavljanje

(paralelni telefonski sustavi)

152

ponovni ispis 49

postavke, promjena 56

postavljanje odvojene linije

(paralelni telefonski sustavi)

150

postavljanje razlikovnog zvona

(paralelni telefonski sustavi)

153

postavljanje testa 170

postavljanje zajedničke

telefonske linije (paralelni

telefonski sustavi) 154

primanje 47

primanje, otklanjanje

poteškoća 106, 108

prosljeđivanje 49

razlikovno zvono, promjena

uzorka 57

rješavanje problema 101

rješavanje problema s

automatskom tajnicom 110

ručno primanje 48

sigurnosna kopija faksa 48

slanje 43

slanje, otklanjanje poteškoća

106, 109

smanjivanje 50

specifikacije 131

HRWW

Kazalo 179

background image

telefonski kabel je prekratak

110

testiranje stanja linije,

neuspješno 105

testiranje zidne utičnice,

neuspješno 102

test nije uspio 101

test pozivnog tona,

neuspješan 104

test priključenog telefonskog

kabela, neuspješno 102

test vrste telefonskog kabela,

neuspješno 104

vrsta biranja, postavka 58

vrste postavki 148

zaglavlje 56

zapisnik, ispis 62

zapisnik, pražnjenje 62

zvona za odgovor 57

faksiranje putem odašiljanja

slanje 46

FoIP 60

fotografije

umetanje USB izbrisivog

memorijskog pogona 18

G

glasnoća

zvukovi faksa 59

glasovna pošta

postavljanje uz faks i modem

računala (paralelni telefonski

sustavi) 168

postavljanje za faks (paralelni

telefonski sustavi) 155

glava pisača 118

čistiti 118

glava pisača, poravnavanje 118

Gumb Foto 7

gumbi, upravljačka ploča 6

gumb Pomoć 7

gumb Postavljanje 7

H

hardver, test postavljanja faksa

101

HP Utility (OS X)

otvaranje 80

I

identifikacijska šifra pretplatnika

56

ikone bežične veze 7

ikone razine tinte 7

ikone stanja 6

informacije nedostaju ili su

pogrešno ispisane, rješavanje

problema 95

informacije o buci 131

internetski protokol

faks, korištenje 60

IP adresa

provjera pisača 82

ISDN linija, postavljanje s faksom

paralelni telefonski sustavi

152

iskrivljavanje, rješavanje problema

skeniranje 100

iskrivljenje, rješavanje problema

kopiranje 97

ispis

dijagnostička stranica 90

faksovi 49

izvješća faksa 60

izvješće o statusu pisača 87

obostrani 27

pojedinosti zadnjeg faksa 62

pronalaženje pogrešaka 92

zapisnici faksa 62

Ispis brošura

ispis 22

ispravljanje pogrešaka 47

izlazna ladica

lociranje 4

izvješća

dijagnostički 90

pogreška, faks 62

potvrda, faks 61

pristup internetu 92

testiranje bežične veze 92

izvješća o pogreškama, faks 62

izvješća o potvrdi, faks 61

izvješće o kvaliteti ispisa 90

izvješće o pristupu internetu 92

izvješće o statusu pisača

informacije o 87

ispis 87

izvješće o testiranju bežične

veze 92

izvještaji

testiranje faksa nije uspjelo

101

K

kopiranje 6

kvaliteta 97

rješavanje problema 96

specifikacije 130

kvaliteta, rješavanje problema

kopiranje 97

skeniranje 100

kvaliteta ispisa

čišćenje zaprljanja na stranici

118

L

ladice

lociranje 4

otklanjanje poteškoća s

uvlačenjem 93

slika vodilica papira 4

uklanjanje zaglavljenog

papira 118

umetanje papira 11

linije

kopije, rješavanje problema

97

skeniranje, rješavanje

problema 100

M

Mac OS 22

margine

postavke, specifikacije 129

mediji

dupleks 27

memorija

ponovni ispis faksova 49

spremanje faksova 48

modem

zajednička linija s faksom

(paralelni telefonski sustavi)

156

zajednička linija s faksom i

automatskom tajnicom

(paralelni telefonski sustavi)

164

180 Kazalo

HRWW

background image

zajednička linija s faksom i

glasovnom poštom (paralelni

telefonski sustavi) 168

zajednička linija s faksom i

govornim pozivima (paralelni

telefonski sustavi) 159

modem na računalu

zajednička linija s faksom i

automatskom tajnicom

(paralelni telefonski sustavi)

164

modem računala

zajednička linija s faksom i

glasovnom poštom (paralelni

telefonski sustavi) 168

mreže

brzina veze 76

postavke, promjena 75

postavke bežične mreže 88

postavke IP (Svjetlije/

Tamnije) 76

postavljanje bežične

komunikacije 73

prikaz i ispis postavki 76

priključci, ilustracija 5

rješavanje problema 111

vatrozidi, otklanjanje

poteškoća 94

N

način rada neželjenih brojeva

faksa 50

nadzor biranja 45

nadzor biranja prilikom slanja

faksa 46

nakon razdoblja podrške 86

nakošenost, otklanjanje poteškoća

ispis 93

napajanje

otklanjanje poteškoća 92

napajanje, lociranje 5

nosač

uklanjanje zaglavljenja

nosača 126

O

obje strane, ispis na 27

obostrani ispis 27

OCR

rješavanje problema 99

uređivanje skeniranih

dokumenata 39

održavanje

čistiti 116

čišćenje glave pisača 118

dijagnostička stranica 90

glava pisača 118

poravnavanje glave pisača

118

provjera razine tinte 68

zamjena spremnika s tintom

69

održavati

glava pisača 118

zaprljanje stranice 118

opcije za ponovno biranje,

postavka 58

OS X

HP Utility 80

otklanjanje poteškoća

izvješće o statusu pisača 87

napajanje 92

nema ispisa 94

papir nije povučen iz ladice 93

primanje faksova 106, 108

problemi s ispisom 94

problemi vezani uz uvlačenje

papira 93

slanje faksova 106, 109

stranica konfiguracije mreže

88

sustav pomoći upravljačke

ploče 86

ukošene stranice 93

uvučeno je više stranica 93

vatrozidi 94

zaglavljivanje, papir 125

P

papir

HP, redoslijed 10

odabir 10

otklanjanje poteškoća s

uvlačenjem 93

specifikacije 129

uklanjanje zaglavljenja 118

ukošene stranice 93

umetanje u ladicu 11

zaglavljeni 125

paralelni telefonski sustavi

države/regije s 147

ISDN postavljanje 152

modem dijeljen s govornim

pozivima 159

postavljanje automatske

tajnice 163

postavljanje DSL veze 151

postavljanje modema 156

postavljanje modema i

automatske tajnice 164

postavljanje modema i

glasovne pošte 168

postavljanje odvojene linije

150

postavljanje PBX-a 152

postavljanje razlikovnog

zvona 153

postavljanje zajedničke

telefonske linije 154

vrste postavki 148

PBX sustav, postavljanje s faksom

paralelni telefonski sustavi

152

podrška 84

podržani operacijski sustavi 128

ponovni ispis

ponovni ispis faksova iz

memorije 49

poravnavanje glave pisača 118

postavke

automatska tajnica i modem

(paralelni telefonski sustavi)

164

brzina, faks 59

glasnoća, faks 59

mreža 75

računalni modem i automatska

tajnica (paralelni telefonski

sustavi) 164

scenariji za faks 148

postavke IP (Svjetlije/Tamnije) 76

postavljanje

automatska tajnica (paralelni

telefonski sustavi) 163

DSL (paralelni telefonski

sustavi) 151

HRWW

Kazalo 181

background image

faks, s paralelnim telefonskim

sustavima 147

glasovna pošta (paralelni

telefonski sustavi) 155

glasovna pošta i modem

računala (paralelni telefonski

sustavi) 168

ISDN linija (paralelni telefonski

sustavi) 152

odvojena linija za faks

(paralelni telefonski sustavi)

150

PBX sustav (paralelni telefonski

sustavi) 152

računalni modem (paralelni

telefonski sustavi) 156

računalni modem i glasovna

pošta (paralelni telefonski

sustavi) 168

računalni modem i govorni

pozivi (paralelni telefonski

sustavi) 159

razlikovno zvono 57

razlikovno zvono (paralelni

telefonski sustavi) 153

testiranje faksa 170

zajednička telefonska linija

(paralelni telefonski sustavi)

154

postupak podrške 84

potrošni materijal

izvješće o statusu pisača 87

pozivni modem

zajednička linija s faksom

(paralelni telefonski sustavi)

156

zajednička linija s faksom i

automatskom tajnicom

(paralelni telefonski sustavi)

164

zajednička linija s faksom i

glasovnom poštom (paralelni

telefonski sustavi) 168

zajednička linija s faksom i

govornim pozivima (paralelni

telefonski sustavi) 159

prazne stranice, rješavanje

problema

kopiranje 96

pražnjenje

zapisnici faksa 62

preduvjeti sustava 128

prikaz

mrežne postavke 76

priključci, lociranje 5

primanje faksa

automatski 47

blokiranje brojeva 50

način automatskog

odgovaranja 56

ručno 48

zvona za odgovor 57

primanje faksova

otklanjanje poteškoća 106,

108

prosljeđivanje 49

pristupačnost 2

pritisak zvuka 131

problemi vezani uz uvlačenje

papira, otklanjanje poteškoća

93

program ekološke održivosti 142

pronalaženje pogrešaka

ispis 92

kvaliteta kopiranja 97

ugrađeni web poslužitelj 82

prosljeđivanje faksa 49

pulsno biranje 58

R

računalni modem

zajednička linija s faksom

(paralelni telefonski sustavi)

156

zajednička linija s faksom i

govornim pozivima (paralelni

telefonski sustavi) 159

radijske interferencije

zakonske obavijesti 140

razdoblje telefonske podrške

razdoblje telefonske podrške

86

razine tinte, provjera 68

razlikovno zvono

paralelni telefonski sustavi

153

promjena 57

recikliranje

spremnici s tintom 143

regulatorni broj modela 132

rješavanje problema

automatske tajnice 110

faks 101

informacije nedostaju ili su

pogrešno ispisane 95

iskrivljene kopije 97

kopiranje 96

kvaliteta skeniranja 100

rješavanje problema s

mrežom 111

skeniranje 97

testiranje faksa 101

testiranje hardvera faksa nije

uspjelo 101

testiranje zidne utičnice faksa,

neuspješno 102

test pozivnog tona nije uspio

104

test priključenog telefonskog

kabela na faks nije uspio

102

test stanja faks-linije nije

uspio 105

test vrste telefonskog kabela

nije uspio 104

ručno faksiranje

slanje 45

ručno slanje faksa

primanje 48

ručno slanje faksova

slanje 45

S

serijski broj 87

serijski telefonski sustavi

države/regije s 147

vrste postavki 148

sigurnosna kopija faksa 48

skeniranje

kvaliteta 100

OCR 39

pomoću značajke Webscan

39

rješavanje problema 97

specifikacije skeniranja 130

sporo 98

Zaslon skeniranja 7

slanje faksova

memorija, iz 46

182 Kazalo

HRWW

background image

nadzor biranja 45

nadzor biranja prilikom slanja

faksa 46

osnovni faks 43

otklanjanje poteškoća 106,

109

s telefona 45

slanje podataka skeniranja

rješavanje problema 97

slanje skeniranih materijala

za OCR 39

služba za korisničku podršku

elektronički 85

smanjivanje faksa 50

softver

OCR 39

Webscan 39

softver pisača (Windows)

o 80

otvaranje 19, 80

specifikacije

emisije zvuka 131

fizičke 128

papir 129

preduvjeti sustava 128

specifikacije okoline 128

specifikacije temperature 128

specifikacije vlažnosti 128

spremanje

faksovi u memoriji 48

spremnici 71

spremnici s tintom 5

brojevi dijelova 71, 87

datumi isteka jamstva 87

lociranje 5

provjera razine tinte 68

savjeti 68

stanje 87

zamjena 69

staklo, skener

čistiti 115

lociranje 4

umetanje originala 16

staklo skenera

čistiti 115

lociranje 4

umetanje originala 16

status

izvješće o statusu pisača 87

stranica konfiguracije mreže

88

stražnja pristupna ploča

ilustracija 5

T

tehnički podaci

specifikacije faksa 131

specifikacije kopiranja 130

specifikacije skeniranja 130

tekst

nedostaje prilikom skeniranja,

rješavanje problema 98

nije moguće urediti nakon

skeniranja, rješavanje

problema 99

tekst u boji, i OCR 39

telefaks

DSL, postavljanje (paralelni

telefonski sustavi) 151

telefon, faks s

primanje 48

telefon, faks sa

slanje 45

slanje, 45

telefonska linija, uzorak zvona za

odgovor 57

telefonska podrška 85

telefonski imenik

brisanje kontakata 55

ispis popisa 55

postavljanje 53

postavljanje grupnih

kontakata 54

promjena grupnih kontakata

54

promjena kontakata 53

slanje faksa 43

telefonski kabel

produživanje 110

test ispravne vrste nije uspio

104

test priključivanja u

odgovarajući priključak nije

uspio 102

testiranje odgovarajućeg

priključka, faks 102

testiranje stanja linije, faks 105

testiranje zidne utičnice, faks 102

testovi, faks

hardver, nije uspjelo 101

neuspješno 101

postavljanje 170

pozivni ton, pogreška 104

stanje faks-linije 105

test vrste telefonskog kabela

nije uspio 104

veza s priključkom,

neuspješno 102

zidna telefonska utičnica 102

test pozivnog tona, pogreška 104

tonsko biranje 58

U

ugrađeni web poslužitelj

o programu 80

otklanjanje poteškoća, nije

moguće otvoriti 82

ugrađeni web-poslužitelj

otvaranje 81

Webscan 39

ulagač dokumenata

čistiti 116

problemi s umetanjem papira,

rješavanje problema 116

umetanje izvornika 17

upravljačka ploča

gumbi 6

ikone stanja 6

žaruljice 6

upravljačka ploča pisača

lociranje 4

mrežne postavke 75

slanje faksova 44

uređivanje

tekst u programu za OCR 39

USB izbrisivi memorijski pogon

umetanje 18

USB veza

priključak, lociranje 4, 5

uvlačenje više stranica, otklanjanje

poteškoća 93

uzorak zvona za odgovor

promjena 57

V

vatrozidi, otklanjanje poteškoća

94

HRWW

Kazalo 183

background image

veličina

skeniranje, rješavanje

problema 100

veličine

rješavanje problema s

kopiranjem 97

vratašca za pristup spremnicima s

tintom, pronalaženje 5

vrsta biranja, postavka 58

vrsta zvona za odgovor

paralelni telefonski sustavi

153

W

web-mjesta

informacije o pristupačnosti 2

programi zaštite okoliša 142

služba za korisničku podršku

85

Webscan 39

Windows

ispis brošura 21

preduvjeti sustava 128

Z

zaglavlje, faks 56

zaglavljeni

izbjegavati papire 10

papir 125

uklanjanje 118

zakonske obavijesti 131, 140

zamjena spremnika s tintom 69

zapisnik, faks

ispis 62

Zaslon Faksiranje 7

Zaslon skeniranja 7

zidna telefonska utičnica, faks

102

zrnate ili bijele trake na kopijama,

rješavanje problema 97

zvona za odgovor 57

Ž

žaruljice, upravljačka ploča 6

184 Kazalo

HRWW

background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com