HP Officejet Pro 6830 - Kopiranje

background image

Kopiranje i skeniranje

Kopiranje

Skeniranje

Kopiranje

Kopiranje dokumenata

1.

Provjerite je li papir umetnut u glavnu ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje

papira.

2.

Original postavite na staklo skenera tako da je strana za ispis okrenuta prema dolje ili u ulagač

dokumenata tako da je strana za ispis okrenuta prema gore.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje originala na staklo skenera ili Umetanje

izvornika u ulagač dokumenta.

3.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Kopiranje.

4.

Dodirnite strelicu prema gore ili dolje da biste odabrali broj kopija.
SAVJET: Da biste te postavke spremili kao zadane radi budućeg korištenja, na zaslonu

upravljačke ploče pisača dodirnite Kopiranje, zatim ili Postavke kopiranja, a potom Save

Current Settings (Spremi trenutne postavke).

5.

Dodirnite Crno-bijelo ili U boji da biste pokrenuli zadatak kopiranja.

Postavke kopiranja

Zadatke kopiranja možete prilagoditi pomoću različitih postavki dostupnih na upravljačkoj ploči

pisača.
Na izborniku Copy (Kopiranje) dodirnite (Postavke kopiranja) i promijenite željene postavke.

Two-Sided (Obostrano)

ID Card Copy (Kopiranje identifikacijske isprave)

Quality (Kvaliteta)

Lighter/Darker (Svjetlije/tamnije)

Promjena veličine

Collate (Poredaj)

Margin Shift (Pomicanje margine)

Enhancements (Poboljšanja)

Save Current Settings (Spremi trenutne postavke)

Restore Settings (Vrati postavke)

34 Poglavlje 4 Kopiranje i skeniranje

HRWW