HP Officejet Pro 6830 - Skeniranje

background image

Skeniranje

Možete skenirati dokumente, fotografije i druge vrste papira i poslati ih na različita odredišta,

primjerice na računalo ili putem e-pošte.
Kada skenirate dokumente s HP-ovim softverom pisača, možete skenirati u obliku koji je moguće

pretraživati i uređivati.
Prilikom skeniranja originalnog dokumenta bez obruba koristite staklo skenera, a ne ulagač

dokumenata.
NAPOMENA: Neke funkcije skeniranja dostupne su tek nakon instaliranja softvera HP-ova pisača.

SAVJET: Ako imate problema sa skeniranjem dokumenata, pogledajte odjeljak Rješavanje

problema sa skeniranjem.