HP Officejet Pro 6830 - Korištenje skeniranja u e-poštu

background image

Korištenje skeniranja u e-poštu

Korištenje skeniranja u e-poštu

1.

Dokument postavite na staklo skenera tako da strana za ispis bude okrenuta prema dolje ili u

ulagač dokumenata tako da strana za ispis bude okrenuta prema gore. Dodatne informacije

potražite u odjeljku Postavljanje originala na staklo skenera ili Umetanje izvornika u ulagač

dokumenta.

2.

Dodirnite Scan (Skeniranje), a zatim Email (E-pošta).

3.

Na zaslonu upravljačke ploče odaberite račun koji želite koristiti i dodirnite Continue (Nastavi).
NAPOMENA: Ako nemate račun, odaberite My account is not listed (Moj račun nije naveden).

Od vas će se tražiti da upišete adresu e-pošte na koju ćete primiti PIN.

4.

Ako se to od vas zatraži, unesite PIN.

5.

Odaberite vrstu skeniranja tako da dodirnete Photo (Fotografija) ili Document (Dokument).

6.

Ako skenirate fotografije, odaberite postavke skeniranja i dodirnite Continue (Nastavi).
Ako skenirate dokumente, prijeđite na sljedeći korak.

7.

Da biste dodali ili uklonili primatelje, dodirnite Modify Recipient(s) (Izmijeni primatelje), a po

završetku dodirnite Done (Dovršeno).

8.

Potvrdite podatke o e-pošti i dodirnite Continue (Nastavi).

9.

Dodirnite Scan to Email (Skeniranje u e-poštu).

10. Dodirnite OK (U redu) po završetku skeniranja, a zatim dodirnite Yes (Da) da biste poslali drugu

poruku e-pošte ili No (Ne) da biste završili.