HP Officejet Pro 6830 - Smjernice za skeniranje dokumenata kao teksta koji se može uređivati

background image

Smjernice za skeniranje dokumenata kao teksta koji se može uređivati

Da bi softver mogao uspješno pretvarati dokumente, učinite sljedeće:

Provjerite jesu li staklo skenera ili prozor ulagača dokumenata čisti.
Kada pisač skenira dokument, može skenirati i mrlje ili prašinu sa stakla skenera ili prozora

ulagača dokumenata, što može onemogućiti pretvorbu dokumenta putem softvera u tekst koji je

moguće uređivati.

Provjerite je li dokument pravilno umetnut.
Provjerite je li originalni dokument ispravno umetnut te nije li nakošen. Dodatne informacije

potražite u odjeljku Postavljanje originala na staklo skenera ili Umetanje izvornika u ulagač

dokumenta.

Provjerite je li tekst dokumenta čitljiv.
Da biste uspješno pretvorili dokument u tekst koji je moguće uređivati, izvornik mora biti čitljiv i

visoke kvalitete.
U sljedećim slučajevima softver možda neće uspješno pretvoriti dokument:

Tekst izvornika blijed je ili zgužvan.

Tekst je presitan.

Struktura dokumenta suviše je složena.

Tekst je ispisan s malim razmacima. Ako, primjerice, u tekstu koji softver pretvori nedostaju

znakovi ili postoje kombinirani znakovi, "rn" može se prikazati kao "m".

Tekst je na pozadini u boji. Zbog pozadine u boji slike u prednjem planu mogu se previše

stopiti s pozadinom.

Odaberite odgovarajući profil.
Odaberite prečac ili predefinirani skup postavki koji omogućuje skeniranje u obliku teksta koji se

može uređivati. Za te mogućnosti koriste se postavke skeniranja osmišljene za maksimiziranje

kvalitete OCR-a skeniranog materijala.
Windows: Koristite prečace Editable Text (OCR) (Tekst koji se može uređivati (OCR)) ili Save as

PDF (Spremi kao PDF).
OS X: Koristite predefinirani skup postavki Documents (Dokumenti).

Spremite datoteku u odgovarajući oblik.

HRWW

Skeniranje 41

background image

Ako iz dokumenta želite izdvojiti samo tekst bez oblikovanja izvornika, odaberite oblik običnog

teksta (primjerice Text (.txt) (Tekst (.txt)) ili TXT).
Ako želite izdvojiti tekst i dio oblikovanja izvornika, odaberite oblik obogaćenog teksta (primjerice

Obogaćeni tekst (.rtf) ili RTF), ili pak oblik PDF-a koji se može pretraživati ( Pretraživi PDF (.pdf)

ili Pretraživi PDF).

42 Poglavlje 4 Kopiranje i skeniranje

HRWW

background image

5