HP Officejet Pro 6830 - Optimizacija potrošnog materijala za ispis

background image

Optimizacija potrošnog materijala za ispis

Upravljanje napajanjem

Radi štednje energije pisač se isporučuje sa sljedećim značajkama:

Način mirovanja

Potrošnja energije smanjuje se dok je pisač u stanju pripravnosti. Nakon pet minuta neaktivnosti

pisač ulazi u stanje pripravnosti.
Da biste promijenili duljinu trajanja neaktivnosti prije no što pisač prijeđe u stanje mirovanja, učinite

sljedeće:
1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite

.

2.

Dodirnite Sleep Mode (Stanje pripravnosti), a zatim dodirnite željenu mogućnost.

Zakazivanje uključivanja i isključivanja

Koristite tu značajku da biste automatski uključili i isključili pisač na odabrane dane. Možete,

primjerice, zakazati uključivanje pisača u 8.00 i njegovo isključivanje u 20.00 od ponedjeljka do petka.

Tako ćete štedjeti energiju noću i vikendom.
Da biste zakazali dan i vrijeme uključivanja i isključivanja, učinite sljedeće:
1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite

.

2.

Dodirnite Schedule Printer On and Off (Zakazivanje uključivanja i isključivanja pisača).

3.

Dodirnite željenu mogućnost i slijedite zaslonske poruke da biste postavili dan i vrijeme

isključivanja i uključivanja pisača.

OPREZ: Pisač uvijek ispravno isključite pomoću mogućnosti Schedule Off (Raspored isključen) ili

gumba (gumb Napajanje).
Ako pisač nepravilno isključite, nosač spremnika možda se neće vratiti u pravilan položaj, što će

uzrokovati probleme s ispisnim spremnicima i probleme vezane uz kvalitetu ispisa.

Optimizacija potrošnog materijala za ispis

Da biste optimizirali potrošne materijale za ispis kao što su tinta i papir, iskušajte sljedeće:

Reciklirajte potrošene izvorne HP-ove tintne spremnike putem sustava HP Planet Partners.

Dodatne informacije potražite na adresi www.hp.com/recycle.

Optimizirajte potrošnju papira ispisom na obje strane papira.

Prilikom ispisa web-sadržaja uštedite tintu i papir pomoću značajke HP Smart Print. Dodatne

informacije potražite na adresi www.hp.com/go/smartprint.

HRWW

HP EcoSolutions (HP i okoliš)

3

background image

Promijenite kvalitetu ispisa u upravljačkom programu pisača na postavku skice. Postavka skice

troši manje tinte.

Glavu pisača nemojte čistiti bez potrebe. Time se troši tinta i skraćuje vijek trajanja spremnika s

tintom.