HP Officejet Pro 6830 - Promjena postavki pisača

background image

Promjena postavki pisača

Pomoću upravljačke ploče mijenjajte način rada i postavke pisača, ispisujte izvješća ili potražite

pomoć za pisač.
SAVJET: Ako je pisač povezan s računalom, njegove postavke možete promijeniti i pomoću HP-

ovih softverskih alata dostupnih na računalu, npr. HP-ova softvera za pisač, programa HP Utility (OS

X) ili ugrađenog web-poslužitelja (EWS).
Dodatne informacije o tim alatima potražite u odjeljku Alati za upravljanje pisačem.

Izmjena postavki funkcije

Na zaslonu Početak zaslona upravljačke ploče prikazuju se dostupne funkcije pisača.

HRWW

Korištenje upravljačke ploče pisača

7

background image

1.

Na zaslonu upravljačke ploče, dodirnite zaslon i povucite prstom preko njega, a zatim dodirnite

ikonu da biste odabrali željenu funkciju.

2.

Kada odaberete funkciju, dodirnite i pomičite se kroz dostupne postavke, a zatim dodirnite

postavku koju želite promijeniti.

3.

Da biste promijenili postavke, pratite upite na zaslonu upravljačke ploče.
NAPOMENA: Dodirnite (Početak) da biste se vratili na zaslon Početak.

Promjena postavki pisača

Da biste promijenili postavke pisača ili ispisali izvješća, koristite mogućnosti dostupne na zaslonu

Setup Menu (Izbornik postavljanja):
1.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite i krećite se po zaslonima.

3.

Zaslone i mogućnosti birajte dodirom na stavke zaslona.
NAPOMENA: Dodirnite (Početak) da biste se vratili na zaslon Početak.