HP Officejet Pro 6830 - Postavljanje originala na staklo skenera

background image

Postavljanje originala na staklo skenera

Izvornike možete kopirati, skenirati ili faksirati tako da ih postavite na staklo skenera.
NAPOMENA: Ako staklo i unutarnji dio poklopca nisu čisti, mnoge posebne značajke ne

funkcioniraju pravilno. Dodatne informacije potražite u odjeljku Održavanje pisača.
NAPOMENA: Prije podizanja poklopca pisača izvadite sve originale iz ladice ulagača dokumenata.

Umetanje originala na staklo skenera

1.

Podignite poklopac skenera.

16 Poglavlje 2 Početak rada

HRWW

background image

2.

Izvornik umetnite stranom za ispis okrenutom prema dolje kako je prikazano na sljedećoj slici.
SAVJET: Dodatnu pomoć za umetanje izvornika potražite u uputama ucrtanima uz rub stakla

skenera.

3.

Zatvorite poklopac.