HP Officejet Pro 6830 - Umetanje izbrisivog USB memorijskog pogona

background image

Umetanje izbrisivog USB memorijskog pogona

Izbrisivi USB memorijski pogon možete umetnuti u priključak na prednjoj strani pisača. Datoteke

možete prenijeti s izbrisivog USB memorijskog pogona na računalu ili ih skenirati na izbrisivi USB

memorijski pogon s pisača.
OPREZ: Ne uklanjajte izbrisivi pogon iz USB priključka pisača dok mu pisač pristupa. Time možete

oštetiti datoteke na izbrisivom USB pogonu. Izbrisivi USB pogon možete sigurno ukloniti samo ako

žaruljica USB priključka ne treperi.
Pisač ne podržava šifrirane izmjenjive USB pogone.