HP Officejet Pro 6830 - Umetanje papira

background image

Da biste doznali više o umetanju papira, pročitajte Umetanje papira ili Umetanje izvornika u ulagač

dokumenta.

Umetanje papira

Umetanje standardnog papira

1.

Podignite izlaznu ladicu.

2.

Izvucite ulaznu ladicu da biste je produljili.

NAPOMENA: Da biste umetnuli papir veličine legal, pogurnite sivi gumb (na prednjoj lijevoj

strani ulazne ladice) udesno i spustite prednji dio ladice.

3.

Povucite vodilice širine papira što je dalje moguće.

HRWW

Umetanje papira 11

background image

4.

U sredinu ladice umetnite papir stranom za ispis okrenutom prema dolje.

Provjerite je li snop papira poravnat s odgovarajućim oznakama veličine papira na dnu ulazne

ladice te ne premašuje li visina snopa oznaku na bočnoj strani ladice.

NAPOMENA: Ne umećite papir dok pisač ispisuje.

5.

Gurajte vodilice širine papira u ladici dok ne dodirnu rub snopa papira, a zatim zatvorite ladicu.

12 Poglavlje 2 Početak rada

HRWW

background image

6.

Na zaslonu upravljačke ploče pojavljuje se poruka u kojoj se od vas traži da promijenite

postavku papira ako ste promijenili vrstu medija ili da zadržite postavku ako ste zamijenili

prethodno umetnuti papir.

7.

Izvucite produžetak izlazne ladice.

Umetanje omotnice

1.

Podignite izlaznu ladicu.

2.

Izvucite ulaznu ladicu da biste je produljili.

HRWW

Umetanje papira 13

background image

3.

Umetnite omotnice tako da je strana na koju želite ispisivati okrenuta prema dolje. Umetnite ih

kako je prikazano na slici.

Provjerite je li snop papira poravnat s odgovarajućim oznakama veličine papira na dnu ulazne

ladice te ne premašuje li visina snopa oznaku na bočnoj strani ladice.

NAPOMENA: Ne umećite omotnice dok pisač ispisuje.

4.

Gurajte vodilice širine papira u ladici dok ne dodirnu rub snopa omotnica, a zatim ponovno

umetnite ladicu.

5.

Na zaslonu upravljačke ploče pojavljuje se poruka u kojoj se od vas traži da promijenite

postavku papira ako ste promijenili vrstu medija ili da zadržite postavku ako ste zamijenili

prethodno umetnuti papir.

6.

Izvucite produžetak izlazne ladice.

14 Poglavlje 2 Početak rada

HRWW

background image

Umetanje kartica i fotopapira

1.

Podignite izlaznu ladicu.

2.

Izvucite ulaznu ladicu da biste je produljili.

3.

U sredinu ladice umetnite papir stranom za ispis okrenutom prema dolje.
Provjerite je li snop papira poravnat s odgovarajućim oznakama veličine papira na dnu ulazne

ladice te ne premašuje li visina snopa oznaku na bočnoj strani ladice.

NAPOMENA: Ne umećite papir dok pisač ispisuje.

HRWW

Umetanje papira 15

background image

4.

Gurajte vodilice širine papira u ladici dok ne dodirnu rub snopa papira, a zatim zatvorite ladicu.

5.

Na zaslonu upravljačke ploče pojavljuje se poruka u kojoj se od vas traži da promijenite

postavku papira ako ste promijenili vrstu medija ili da zadržite postavku ako ste zamijenili

prethodno umetnuti papir.

6.

Izvucite produžetak izlazne ladice.