HP Officejet Pro 6830 - Pogreške (Windows)

background image

C Pogreške (Windows)

Ponestaje tinte

Niska razina tinte

Problem sa spremnikom s tintom

Nepoklapanje veličine papira

Nosač spremnika s tintom se zaglavio

Zaglavljenje papira ili problem s ladicom

Nema papira

Ispis dokumenta nije uspio

Pogreška pisača

Vratašca otvorena

Pogreška spremnika s tintom

Problem pri nadogradnji potrošnog materijala pisača

Savjetnik za krivotvorene spremnike

Korištenje spremnika za postavljanje

Nemojte koristiti spremnike za postavljanje

Nekompatibilni spremnici s tintom

Problem pripreme pisača

Papir je prekratak

Spremnik s tintom ispravno je umetnut

Problem sa spremnicima za postavljanje

Problem s ispisnom glavom

Nekompatibilan spremnik iz programa HP Instant Ink.

Korišteni spremnik iz programa HP Instant Ink

Pisač povežite sa servisom HP Connected

Cannot Print. (Ispis nije moguć)

Output tray closed (Izlazna ladica je zatvorena)

Paper Jam in Automatic Document Feeder (Zaglavljenje papira u automatskom ulagaču

dokumenata)

Instaliran je spremnik iz programa HP Protected

172 Dodatak C Pogreške (Windows)

HRWW