HP Officejet Pro 6830 - Ispitivanje bežične veze

background image

Ispitivanje bežične veze

Da biste dobili informacije o bežičnoj vezi pisača, ispišite izvješće o testu bežične mreže. U izvješću o

testu bežične veze navedeni su podaci o statusu pisača, hardverskoj (MAC) adresi i IP adresi. Ako je

pisač povezan s mrežom, u izvješću o testu prikazuju se detalji o postavkama mreže.
Ispis izvješća o testiranju bežične veze
1.

Na upravljačkoj ploči pisača dodirnite

(gumb Wireless (Bežično):) pa (gumb Postavke).

2.

Dodirnite Print Reports (Ispis izvješća)

3.

Dodirnite Wireless Test Report (Izvješće o testiranju bežične veze).