HP Officejet Pro 6830 - Uključivanje i isključivanje mogućnosti bežičnog povezivanja pisača

background image

Uključivanje i isključivanje mogućnosti bežičnog povezivanja pisača

Ako plava žaruljica bežične veze na upravljačkoj ploči pisača svijetli, bežična veza pisača je

uključena.
NAPOMENA: Povezivanjem Ethernet kabela s pisačem automatski se isključuje mogućnost bežične

veze, a žaruljica bežične veze prestaje svijetliti.
1.

Na upravljačkoj ploči pisača dodirnite Postavke, a zatim Network Setup (Postavljanje mreže).

2.

Dodirnite Postavke bežične veze.

3.

Dodirnite Wireless (Bežična veza) da biste uključili i isključili bežičnu vezu.