HP Officejet Pro 6830 - Promjena mrežnih postavki

background image

Promjena mrežnih postavki

Upravljačka ploča pisača omogućuje vam postavljanje bežične veze pisača i upravljanje njome te

izvršavanje različitih zadataka upravljanja mrežom. Time se obuhvaća pregled i promjena mrežnih

postavki, vraćanje zadanih mrežnih postavki te, isključivanje i uključivanje funkcije bežične veze.
OPREZ: Navodimo mrežne postavke da bismo vam olakšali rad. Ako niste napredni korisnik, ne

biste trebali neke od tih postavki (primjerice brzinu veze, IP postavke, zadani pristupnik i postavke

vatrozida).

HRWW

Promjena mrežnih postavki 75

background image

Ispis mrežnih postavki

Primijenite jednu od sljedećih metoda:

Na upravljačkoj ploči uređaja dodirnite

(Wireless (Bežično):) ili (Ethernet). Prikazuje se

zaslon stanja mreže. Odaberite Print Details da biste ispisali stranicu s konfiguracijom mreže.

ispišite stranicu s konfiguracijom mreže. Dodatne informacije potražite u odjeljku Stranica

konfiguracije mreže

Postavljanje brzine veze

Možete promijeniti brzinu kojom se prenose podaci u mreži. Zadana postavka je Automatsko.
1.

Na upravljačkoj ploči pisača dodirnite Postavke, a zatim Network Setup (Postavljanje mreže).

2.

Dodirnite Ethernet Settings (Postavke Ethernet veze).

3.

Odaberite Advanced Settings (Napredne postavke).

4.

Dodirnite Link Speed (Brzina veze).

5.

Dodirnite odgovarajuću mogućnost koja odgovara vašem mrežnom hardveru.

Promjena IP postavki

Zadana je postavka IP-a Automatski, čime su IP postavke automatski postavljene. Ako ste napredni

korisnik i želite koristiti drugačije postavke (kao što su IP adresu, maska podmreže ili zadani

pristupnik) možete ih ručno promijeniti.
OPREZ: Budite pažljivi pri ručnom dodjeljivanju IP adrese. Ako tijekom instalacije unesete IP adresu

koja nije valjana, mrežne komponente neće se moći povezivati s pisačem.
1.

Na upravljačkoj ploči pisača dodirnite Postavke, a zatim Network Setup (Postavljanje mreže).

2.

Dodirnite Ethernet Settings (Postavke Ethernet veze) ili Wireless Settings (Postavke bežične

veze).

3.

Dodirnite Napredne postavke.

4.

Dodirnite IP Settings (IP postavke).

5.

Pojavit će se poruka s upozorenjem da ćete promjenom IP adrese pisač ukloniti iz mreže. Da

biste nastavili, dodirnite U redu.

6.

Automatski je odabrano prema zadanim postavkama. Da biste ručno promijenili postavke,

dodirnite Ručno, a potom upišite odgovarajuće podatke za sljedeće postavke:

IP Address (IP adresa)

Maska podmreže

Zadani pristupnik

DNS adresa

7.

Unesite promjene pa dodirnite Završeno.

8.

Dodirnite U redu.

76 Poglavlje 8 Postavljanje mreže

HRWW