HP Officejet Pro 6830 - Pohrana anonimnih podataka o korištenju

background image

Pohrana anonimnih podataka o korištenju

HP-ovi spremnici s tintom koji se koriste za ovaj pisač sadrže memorijski čip koji pomaže pri radu

pisača. Taj memorijski čip prikuplja i ograničeni skup anonimnih podataka o korištenju pisača, koji

može obuhvaćati sljedeće: broj stranica ispisanih pomoću spremnika, pokrivenost stranice, učestalost

ispisa i korišteni načini ispisa.
Na temelju tih podataka HP projektira buduće pisače u skladu s ispisnim potrebama korisnika. Podaci

prikupljeni iz memorijskog čipa spremnika ne sadrže podatke koji bi se mogli koristiti za

raspoznavanje kupca ili korisnika spremnika ili pisača.
HP prikuplja uzorak memorijskih čipova iz spremnika vraćenih u sklopu njegova programa besplatnog

povrata i recikliranja (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Memorijski čipovi iz tog uzorka čitaju

se i proučavaju da bi se poboljšali budući HP-ovi pisači. Pristup tim podacima mogli bi imati i HP-ovi

partneri koji sudjeluju u recikliranju ovog spremnika.
Bilo koja treća strana u posjedu spremnika može ostvariti pristup anonimnim podacima s

memorijskog čipa. Ako želite onemogućiti pristup tim podacima, možete onesposobiti memorijski čip.

No kada onesposobite memorijski čip, spremnik se više ne može koristiti u HP-ovu pisaču.
Ako ste zabrinuti zbog davanja tih anonimnih podataka, možete ih učiniti nedostupnima isključivanjem

mogućnosti čipa da prikupnja podatke o korištenju pisača:

HRWW

Naručivanje spremnika s tintom 71

background image

Da biste onemogućili funkciju podataka o korištenju

1.

Na upravljačkoj ploči pisača dodirnite Postavke.

2.

Odaberite Preference, a zatim dodirnite Store Anonymous Usage Information (Pohrani

anonimne informacije o korištenju).

3.

Dodirnite Isključeno da biste onemogućili prikupljanje informacija o korištenju.

NAPOMENA: Da biste uključili funkciju podataka o korištenju, vratite tvorničke postavke. Informacije

o vraćanju zadanih postavki potražite u odjeljku Vraćanje zadanih postavki.
NAPOMENA: Spremnik u HP-ovu pisaču možete nastaviti koristiti uz isključenu mogućnost

memorijskog čipa da prikuplja podatke o korištenju pisača.