HP Officejet Pro 6830 - Provjera približne razine tinte

background image

Provjera približne razine tinte

Zamjena spremnika s tintom

Naručivanje spremnika s tintom

Pohrana potrošnog materijala za ispis

Pohrana anonimnih podataka o korištenju

Informacije o jamstvu za spremnike s tintom

Informacije o spremnicima s tintom i glavi pisača

Sljedeći savjeti olakšavaju održavanje HP-ovih spremnika s tintom i jamče kvalitetu ispisa.

Upute u ovom korisničkom priručniku odnose se na zamjenu ispisnih spremnika, ne na prvu

instalaciju. Za prvu instalaciju slijedite upute na posteru za postavljanje koji ste dobili uz pisač.

Prilikom isključivanja pisača uvijek koristite gumb (Napajanje). Time se pisaču omogućuje

stavljanje poklopca na ispisnu glavu i njezina zaštita od oštećenja. Dodatne informacije potražite

u odjeljku Isključivanje pisača.

Glavu pisača nemojte nepotrebno čistiti. Ovim se troši tinta i skraćuje vijek trajanja spremnika s

tintom.

Pažljivo rukujte spremnicima s tintom. Ispuštanje, udaranje ili grubo rukovanje tijekom umetanja

može dovesti do privremenih problema s ispisom.

Da biste pri prijenosu pisača spriječili curenje tinte ili neka druga oštećenja, poduzmite sljedeće:

Svakako isključite pisač pritiskom na gumb (Napajanje). Prije nego što isključite pisač iz

utičnice, pričekajte da prestanu svi zvukovi unutarnjih pokreta. Dodatne informacije

potražite u odjeljku Isključivanje pisača.

Pisač se mora prenositi u uobičajenom položaju i ne smije se postaviti na bočnu, stražnju,

prednju ili gornju stranu.

OPREZ: Da bi se izbjegli problemi s kvalitetom ispisa te moguća dodatna potrošnja tinte ili

oštećenje sustava ispisa, HP vam preporučuje da sve spremnike koji nedostaju zamijenite što prije.

Ne isključujte pisač ako u njemu nema spremnika s tintom.

Provjera približne razine tinte

Procijenjene razine tinte možete provjeriti u softveru ili na upravljačkoj ploči pisača. Dodatne

informacije o korištenju softvera pisača potražite u odjeljku Alati za upravljanje pisačem. Da biste

pregledali te informacije, možete i ispisati stranicu s izvješćem o statusu pisača (pogledajte Izvješće o

statusu pisača).

68 Poglavlje 7 Rad sa spremnicima s tintom

HRWW

background image

Provjera procijenjene razine tinte s upravljačke ploče pisača

Na upravljačkoj ploči uređaja dodirnite zaslon (Početak), pa (Informacije o tinti).

NAPOMENA: Upozorenja i pokazivači razine tinte omogućuju procjenu samo u svrhu planiranja.

Kada primite upozorenje o niskoj razini tinte, razmislite o nabavi zamjenskog spremnika s tintom da

biste izbjegli moguće zastoje pri ispisivanju. Spremnike s tintom ne morate zamijeniti sve dok

kvaliteta ispisa ne postane neprihvatljiva.
NAPOMENA: Ako ste postavili ponovno napunjen ili prerađeni spremnik s tintom, ili spremnik koji je

bio korišten u drugom uređaju, pokazivač razine tinte možda će biti netočan ili nedostupan.
NAPOMENA: tinta iz spremnika koristi se u postupku ispisa na nekoliko različitih načina, među

ostalim i u sklopu početnog postupka kojim se pisač i spremnici s tintom pripremaju za ispis te tijekom

servisiranja ispisne glave, čime se održavaju čistoća ispisnih mlaznica i nesmetan protok tinte.

Izvjesna količina tinte ostaje, k tome, i u potrošenom spremniku. Dodatne informacije potražite u

odjeljku www.hp.com/go/inkusage.