HP Officejet Pro 6830 - Stranica konfiguracije mreže

background image

Stranica konfiguracije mreže

Ako je pisač povezan s mrežom, možete ispisati stranicu mrežne konfiguracije da biste vidjeli mrežne

postavke pisača i popis mreža koje je pisač otkrio. Na posljednju stranicu izvješća uvršten je popis

svih bežičnih mreža u tom području koje je moguće otkriti, zajedno sa snagom signala i korištenim

kanalima. To vam može olakšati odabir kanala za mrežu koji druge mreže ne koriste u tolikoj mjeri (a

time ćete poboljšati mrežne performanse).
Stranicu s mrežnom konfiguracijom možete koristiti da biste otklonili poteškoće vezane uz mrežno

povezivanje. Ukoliko morate nazvati HP, korisno je prije pozivanja ispisati ovu stranicu.

Ispis stranice za konfiguraciju mreže

1.

Na upravljačkoj ploči pisača dodirnite Postavke.

2.

Dodirnite Izvješća, a zatim Network Configuration Page (Stranica mrežne konfiguracije).

88 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

1.

Opće informacije: prikazuje informacije o trenutnom stanju i vrsti aktivne veze mreže te ostale

informacije kao što je URL ugrađenog web-poslužitelja.

2.

802.3 Wired: prikazuje podatke o aktivnoj Ethernet mrežnoj vezi, kao što su IP adresa, maska

podmreže, zadani pristupnik, baši kao i hardversku adresu pisača.

3.

802.11 Wireless: prikazuje informacije o bežičnoj mrežnoj vezi, kao što su naziv glavnog

računala, IP adresa, maska podmreže, zadani pristupnik i poslužitelj. Također označava mrežni

naziv (SSID), relativne snage signala te kanale koji se koriste. Možete provjeriti i popis mreža da

biste vidjeli je li snaga signala vaše mreže dobra te promijenili postavke bežične komunikacije

pomoću čarobnjaka za postavljanje bežične mreže. Dodatne informacije potražite u odjeljku

Promjena načina povezivanja.

HRWW

Izvješća pisača 89

background image

4.

HP-ova izravna bežična veza: prikazuje informacije o HP wireless direct mreži, kao što su naziv

mreže (SSID), IP adresa, maska podmreže, zadani pristupnik i poslužitelj.

5.

Razno: prikazuje informacije o naprednijim mrežnim postavkama.

Port 9100: pisač podržava običan IP ispis putem TCP priključka 9100. Ta HP-ova TCP/IP

priključnica na pisaču zadana je priključnica za ispis. Pristupa joj se putem HP-ova softvera

(npr. HP Standard Port).

LPD: Line Printer Daemon (LPD) odnosi se na protokole i programe povezane sa servisima

za red čekanja linijskog pisača koji su možda instalirani u raznim TCP/IP sustavima.
NAPOMENA: Funkciju LPD moguće je koristiti uz bilo koju vrstu implementacije LPD-a na

glavnom računalu koja je kompatibilna s dokumentom RFC 1179. Postupak konfiguracije

reda čekanja pisača može se razlikovati. Informacije o konfiguraciji tih sustava potražite u

dokumentaciji sustava.

Bonjour: servisi Bonjour (koji koriste mDNS ili Multicast Domain Name System) obično se

koriste za određivanje IP adresa i naziva (putem UDP ulaza broj 5353) u malim mrežama u

kojima se ne koriste klasični DNS poslužitelji.

SLP: Service Location Protocol (SLP) standardni je internetski mrežni protokol koji daje

okvir koji mrežnim aplikacijama omogućuje otkrivanje postojanja, mjesta i konfiguracije

umreženih servisa u korporacijskim mrežama. taj protokol pojednostavnjuje otkrivanje i

upotrebu mrežnih resursa kao što su pisači, web-poslužitelji, faksovi, videokamere,

datotečni sustavi, uređaji za sigurnosno kopiranje (pogoni s trakama), baze podataka,

direktoriji, poslužitelji e-pošte, kalendari.

Microsoftove web-usluge: omogućivanje ili onemogućivanje Microsoftovih protokola Web

Services Dynamic Discovery (WS Discovery) ili usluga ispisa Web Services for Devices

(WSD) podržanih na pisaču. Onemogućite nekorištene usluge ispisa da biste spriječili

pristup putem njih.
NAPOMENA: Dodatne informacije o uslugama WS Discovery i WSD Print potražite na

adresi www.microsoft.com.

SNMP: Simple Network Management Protocol (SNMP) koriste aplikacije za upravljanje

mrežom za upravljanje uređajima. Pisač podržava protokol SNMPv1 na IP mrežama.

WINS: ako se na mreži nalazi poslužitelj s protokolom DHCP (Dynamic Host Configuration

Protocol), pisaču će se automatski dodjeljivati IP adresa s tog poslužitelja, a njegov naziv

registrirat će se na bilo kojem dinamičkom imeničkom servisu usklađenom s protokolima

RFC 1001 i 1002 ako je navedena IP adresa WINS poslužitelja.

IPP: Internet Printing Protocol (IPP) je standardni mrežni protokol za daljinski ispis. Za

razliku od drugih daljinskih protokola koji se temelje na IP-ju, IPP podržava kontrolu

pristupa, provjeru autentičnosti i šifriranje te time omogućuje sigurniji ispis.

Proxy Settings (Postavke proxy poslužitelja): prikazuje podatke o adresi proxy poslužitelja,

priključku i statusu provjere autentičnosti. Postavke proxy poslužitelja možete promijeniti iz

EWS-a .
Da biste promijenili postavke proxy poslužitelja, u EWS-u kliknite Network (Mreža), pa

Proxy Settings (Postavke proxy poslužitelja) te odaberite odgovarajuće mogućnosti.