HP Officejet Pro 6830 - Čišćenje stakla skenera

background image

Čišćenje stakla skenera

Čišćenje vanjskog dijela

Čišćenje ulagača dokumenata

Održavanje glave pisača i spremnika s tintom

Čišćenje stakla skenera

Prašina ili prljavština na staklenoj plohi, pozadini poklopca ili okviru skenera mogu usporiti rad,

smanjiti kvalitetu skeniranja i utjecati na preciznost posebnih značajki, kao što je prilagođavanje

kopija određenoj veličini stranice.
Čišćenje stakla skenera
UPOZORENJE! Prije čišćenja pisač isključite pritiskom na gumb (Napajanje), a potom izvucite

kabel napajanja iz utičnice.
1.

Podignite poklopac skenera.

2.

Staklo i poleđinu poklopca očistite mekom krpom koja ne ostavlja vlakna, navlaženom blagim

sredstvom za čišćenje stakla.

OPREZ: Za čišćenje stakla skenera koristite samo sredstvo za čišćenje stakla. Nemojte

koristiti sredstva koja sadrže abrazive, aceton, benzen i ugljični tetraklorid jer mogu oštetiti staklo

skenera. Nemojte koristite izopropilni alkohol jer na staklu skenera može ostaviti pruge.
OPREZ: Sredstvo za čišćenje stakla ne prskajte izravno na staklo skenera. Ako nanesete

previše sredstva za čišćenje stakla, ono bi moglo procuriti ispod stakla te oštetiti skener.

3.

Spustite poklopac skenera i uključite pisač.

HRWW

Održavanje pisača 115