HP Officejet Pro 6830 - Rješavanje problema pomoću web-servisa

background image

Rješavanje problema pomoću web-servisa

Ako nailazite na probleme kada koristite web-servise kao što su HP ePrint i HP Printables, provjerite

sljedeće:

Provjerite je li pisač povezan s internetom putem Ethernet veze ili bežične veze.
NAPOMENA: Te internetske značajke ne možete koristiti ako je pisač povezan putem USB

kabela.

Provjerite jesu li na pisač instalirana najnovija ažuriranja proizvoda. Dodatne informacije

potražite u odjeljku Ažuriranje pisača.

Provjerite jesu li web-servisi omogućeni na pisaču. Dodatne informacije potražite u odjeljku

Postavljanje web-servisa.

Provjerite jesu li uključeni mrežno čvorište, prekidač ili usmjerivač te rade li ispravno.

Ako pisač povezujete putem Ethernet kabela, provjerite ne povezujete li pisač putem telefonskog

ili križnog kabela za povezivanje pisača s mrežom te je li Ethernet kabel čvrsto priključen u

pisač. Dodatne informacije potražite u odjeljku Rješavanje problema općih postavka mreže.

Ako pisač povezujete putem bežične veze, provjerite radi li bežična mreža ispravno. Dodatne

informacije potražite u odjeljku Nemogućnost bežičnog povezivanja pisača.

Ako koristite HP ePrint, provjerite sljedeće:

Provjerite je li adresa e-pošte pisača pravilno napisana.

Provjerite je li adresa e-pošte pisača jedina adresa navedena u retku "Prima" u poruci e-

pošte. Ako su u retku "Prima" navedene i druge adrese e-pošte, privici koje šaljete možda

se neće ispisati.

Provjerite šaljete li dokumente koji zadovoljavaju preduvjete servisa HP ePrint. Dodatne

informacije potražite na web-mjestu HP Connected na adresi www.hpconnected.com.

Ako vaša mreža koristi proxy postavke pri povezivanju s internetom, provjerite unosite li valjane

proxy postavke:

Provjerite koje postavke koristi web-preglednik koji koristite (primjerice Internet Explorer,

Firefox ili Safari).

Obratite se IT administratoru ili osobi koja je postavila vatrozid.
Ako su se postavke proxy poslužitelja koje koristi vatrozid promijenile, te postavke morate

ažurirati na upravljačkoj ploči pisača ili u ugrađenom web-poslužitelju (EWS). Ako te

postavke nisu ažurirane, nećete moći koristiti web-servise.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje web-servisa.

SAVJET: Dodatnu pomoć za postavljanje i korištenje web-servisa potražite u centru HP Connected

na adresi www.hpconnected.com.