HP Officejet Pro 6830 - Pisač ne može primati faksove, ali ih može slati

background image

Pisač ne može primati faksove, ali ih može slati

Ako ne koristite uslugu razlikovnog zvona, provjerite je li značajka Obrazac zvona za odgovor na

pisaču postavljena na Kod svakog zvonjenja. Dodatne informacije potražite u odjeljku Promjena

uzorka zvona odgovora za razlikovno zvono.

Ako je Automatsko odgovaranje postavljeno na Isključeno, morate ručno primati faksove; u

protivnom pisač ne može primati faksove. Dodatne informacije o ručnom primanju faksova

potražite u odjeljku Ručno primanje faksa.

Ako koristite uslugu glasovne pošte na istoj telefonskoj liniji koju koristite za faks-pozive, faksove

morate primati ručno, a ne automatski. To znači da morate osobno odgovoriti na dolazne faks-

pozive. Saznajte više o postavljanju pisača kada koristite uslugu glasovne pošte. Kliknite ovdje

da biste se povezali s internetom i potražili dodatne informacije. Da biste doznali više o ručnom

primanju faksova, pročitajte Ručno primanje faksa.

Ako imate računalni modem na istoj telefonskoj liniji kao i pisač, provjerite je li softver koji ste

dobili uz modem postavljen na automatsko primanje faksova. Modemi postavljeni na automatsko

primanje faksova preuzimaju telefonsku liniju za sve dolazne pozive, što pisaču onemogućuje

primanje faks-poziva.

Ako automatska tajnica i pisač koriste istu telefonsku liniju, mogu se pojaviti sljedeći problemi:

Automatska tajnica možda nije postavljena u skladu s pisačem.

Poruka na tajnici možda je predugačka ili preglasna, pa pisač ne može prepoznati faks-

tonove, a faks-uređaj koji šalje faks može prekinuti vezu.

Možda automatska tajnica nema dovoljnu pauzu poslije izlazne poruke koja pisaču

omogućuje da prepozna tonove faksa. Taj se problem često pojavljuje na digitalnim

automatskim tajnicama.

Sljedeći postupci mogu pomoći u uklanjanju problema:

108 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Ako imate automatsku tajnicu na istoj liniji koju koristite za primanje faks-poziva, pokušajte

je priključiti izravno na pisač. Kliknite ovdje da biste se povezali s internetom i potražili

dodatne informacije.

Provjerite je li pisač postavljen na automatsko primanje faksova. Dodatne informacije o

postavljanju pisača da automatski prima faksove potražite u odjeljku Primanje faksa.

Provjerite je li postavka Zvona prije odgovora postavljena na veći broj zvonjenja od

automatske tajnice. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje broja zvonjenja

prije odgovora.

Isključite automatsku tajnicu, a zatim pokušajte primiti faks. Ako je faksiranje uspješno bez

automatske tajnice, ona je možda uzročnik problema.

Ponovo priključite automatsku tajnicu i snimite novu poruku na tajnici. Snimite poruku u

trajanju otprilike 10 sekundi. Govorite sporo i tiho dok snimate poruku. Na kraju glasovne

poruke ostavite najmanje pet sekundi tišine. Pri snimanju tišine ne bi smjelo biti nikakvih

pozadinskih šumova. Ponovo pokušajte primiti faks.
NAPOMENA: Neke digitalne tajnice možda neće spremiti snimljenu tišinu na kraju izlazne

poruke. Reproducirajte izlaznu poruku i provjerite ima li tišine.

Ako pisač koristi istu telefonsku liniju kao i ostala telefonska oprema, primjerice automatska

tajnica, računalni modem ili preklopnik s više priključaka, razina signala faksa mogla bi se

smanjiti. Razina signala može se smanjiti ako koristite razdjelnik ili ako spajate više kabela za

produljenje telefona. Slabiji faks-signal može uzrokovati probleme prilikom prijama faks-poruka.
Da biste provjerili je li problem u ostaloj opremi, s telefonske linije isključite svu ostalu opremu

osim pisača, a zatim pokušajte primiti faks-poruku. Ako bez ostale opreme možete uspješno

primati faksove, znači da najmanje jedan dio opreme uzrokuje probleme. Pokušajte dijelove

dodavati jedan po jedan i ponavljati test nakon svakog dodanog dijela opreme sve dok ne

utvrdite koji dio uzrokuje probleme.

Ako za telefonski broj faksa koristite poseban zvuk zvona (putem usluge razlikovnog zvona koju

vam pruža davatelj telefonskih usluga), provjerite je li značajka Obrazac zvona za odgovor na

pisaču odgovarajuće postavljena. Dodatne informacije potražite u odjeljku Promjena uzorka

zvona odgovora za razlikovno zvono.