HP Officejet Pro 6830 - Računalo ne može primati faksove (HP Digital Fax)

background image

Računalo ne može primati faksove (HP Digital Fax)

Računalo koje ste odabrali za primanje faksova je isključeno. Računalo koje treba primati

faksove uvijek mora biti uključeno.

Konfigurirana su različita računala za postavljanje i za primanje faksova, a jedno od njih možda

je isključeno. Ako računalo koje prima faksove nije isto kao i ono koje ste koristili za postavljanje,

oba moraju biti stalno uključena.

HP Digital Fax nije aktiviran ili računalo nije konfigurirano za primanje faksova. Aktivirajte HP

Digital Fax i provjerite je li računalo konfigurirano za primanje faksova.

110 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW