HP Officejet Pro 6830 - Telefonski kabel priložen uz pisač nije dovoljno dugačak

background image

Telefonski kabel priložen uz pisač nije dovoljno dugačak

Ako priloženi telefonski kabel koji ste dobili uz pisač nije dovoljno dugačak, produljite ga pomoću

dužeg dvožičanog telefonskog kabela. Kabel možete kupiti u trgovini elektroničke opreme koja

prodaje telefonski pribor.
SAVJET: Ako imate dvožilni telefonski prilagodnik, možete ga koristiti za produljivanje uz

četverožilni telefonski kabel.

Produživanje telefonskog kabela

1.

Uporabom telefonskog kabela dobivenog uz pisač, povežite priključak označen 1-LINE sa

stražnje strane pisača.

2.

Drugi telefonski kabel povežite s otvorenim priključkom na spojniku i sa zidnom telefonskom

utičnicom.