HP Officejet Pro 6830 - Testiranje faksa nije uspjelo

background image

Testiranje faksa nije uspjelo

Zaslon uvijek pokazuje poruku Podignuta slušalica

Pisač ima problema pri slanju i primanju faksova

Pisač ne može primati faksove, ali ih može slati

Pisač ne može slati faksove, ali ih može primati

Na automatskoj tajnici snimljeni su tonovi faksa

Telefonski kabel priložen uz pisač nije dovoljno dugačak

Računalo ne može primati faksove (HP Digital Fax)

Testiranje faksa nije uspjelo

Ako ste testirali faks, a test nije uspio, na izvješću potražite osnovne informacije o pogrešci. Za

dodatne informacije na izvješću pogledajte koji dio testa nije uspio te prijeđite na odgovarajuću temu

u ovom odjeljku i pronađite rješenje:

Testiranje hardvera faksa nije uspjelo

Isključite pisač pritiskom na gumb Napajanje) na upravljačkoj ploči pisača, a zatim izvucite

kabel za napajanje sa stražnje strane pisača. Nakon nekoliko sekundi ponovno priključite kabel

za napajanje i uključite pisač. Ponovno pokrenite test. Ako test ponovo ne zadovolji, nastavite s

pregledom informacija u ovom odjeljku.

Pokušajte poslati ili primiti probni faks. Ako uspješno pošaljete ili primite faks, moguće je da

problem ne postoji.

HRWW

Rješavanje problema s faksom 101

background image

Ako testiranje pokrećete iz Fax Setup Wizard (Čarobnjaka za postavljanje faksa) (Windows) ili

HP Utility (OS X), provjerite nije li uređaj zauzet s drugim zadatkom, kao što je primanje faksa ili

kopiranje. Pogledajte prikazuje li se na zaslonu poruka da je pisač zauzet. Ako jest, prije

pokretanja testa pričekajte da se uređaj vrati u stanje mirovanja.

Obavezno koristite telefonski kabel koji ste dobili uz pisač. Ako pomoću priloženog telefonskog

kabela pisač ne priključite u zidnu telefonsku utičnicu, možda nećete moći slati ni primati

faksove. Nakon što priključite telefonski kabel koji se isporučuje uz pisač, ponovno pokrenite

testiranje faksa.

Korištenjem telefonskog razdjelnika možete uzrokovati probleme pri faksiranju (razdjelnik je

priključak za dvožilni kabel koji se priključuje u zidnu telefonsku utičnicu). Pokušajte ukloniti

razdjelnik te pisač priključiti izravno u zidnu telefonsku utičnicu.

Nakon što otklonite sve probleme, ponovno pokrenite testiranje faksa da biste provjerili je li test uspio

te je li uređaj spreman za faksiranje. Ako Testiranje hardvera faksa i dalje ne zadovoljava, a pri

faksiranju imate poteškoće, obratite se HP-ovoj podršci. Posjetite www.hp.com/support. Ovo web-

mjesto pruža informacije i uslužne programe koji olakšavaju otklanjanje mnogih uobičajenih problema

vezanih uz pisač. Ako se to od vas zatraži, odaberite državu/regiju, a zatim kliknite Svi HP-ovi

kontakti za informacije o pozivanju tehničke podrške.

Test "Faks je priključen u aktivnu telefonsku utičnicu" nije uspio

Provjerite vezu zidne telefonske utičnice i pisača da biste provjerili je li telefonski kabel pravilno

priključen.

Obavezno koristite telefonski kabel koji ste dobili uz pisač. Ako pomoću priloženog telefonskog

kabela pisač ne priključite u zidnu telefonsku utičnicu, možda nećete moći slati ni primati

faksove. Nakon što priključite telefonski kabel koji se isporučuje uz pisač, ponovno pokrenite

testiranje faksa.

Provjerite jeste li pisač pravilno priključili u zidnu telefonsku utičnicu. Jedan kraj priloženog

telefonskog kabela priključite u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u priključak s oznakom 1-

LINE na stražnjoj strani pisača.
Doznajte više o postavljanju faksa i testiranju. Kliknite ovdje da biste se povezali s internetom i

potražili dodatne informacije.

Korištenjem telefonskog razdjelnika možete uzrokovati probleme pri faksiranju (razdjelnik je

priključak za dvožilni kabel koji se priključuje u zidnu telefonsku utičnicu). Pokušajte ukloniti

razdjelnik te pisač priključiti izravno u zidnu telefonsku utičnicu.

U utičnicu u koju je bio priključen pisač priključite ispravan telefon i telefonski kabel te provjerite

ima li telefonskog signala. Ako nema telefonskog signala, obratite se svom davatelju telefonskih

usluga da provjeri telefonsku liniju.

Pokušajte poslati ili primiti probni faks. Ako uspješno pošaljete ili primite faks, moguće je da

problem ne postoji.

Nakon što otklonite sve probleme, ponovno pokrenite testiranje faksa da biste provjerili je li test uspio

te je li uređaj spreman za faksiranje.

Test "Telefonski kabel priključen u odgovarajući priključak faks-uređaja" nije uspio

Obavezno koristite telefonski kabel koji ste dobili uz pisač. Ako pomoću priloženog telefonskog

kabela pisač ne priključite u zidnu telefonsku utičnicu, možda nećete moći slati ni primati faksove.

Nakon što priključite telefonski kabel koji se isporučuje uz pisač, ponovno pokrenite testiranje faksa.

102 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Korištenjem telefonskog razdjelnika možete uzrokovati probleme pri faksiranju (razdjelnik je priključak

za dvožilni kabel koji se priključuje u zidnu telefonsku utičnicu). Pokušajte ukloniti razdjelnik te pisač

priključiti izravno u zidnu telefonsku utičnicu.
Uključivanje telefonskog kabela u odgovarajući priključak
1.

Jedan kraj priloženog telefonskog kabela priključite u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u

priključak s oznakom 1-LINE na stražnjoj strani pisača.
NAPOMENA: Ako za priključivanje u zidnu telefonsku utičnicu koristite priključak 2-EXT,

nećete moći slati ni primati faksove. Priključak 2-EXT smije se koristiti samo za povezivanje s

drugom opremom, kao što je automatska tajnica.
Slika 10-1 Prikaz stražnje strane pisača

1

Zidna telefonska utičnica

2

Priloženi telefonski kabel priključite u priključak "1-LINE".

2.

Nakon što priključite telefonski kabel u priključak 1-LINE, ponovno pokrenite test faksiranja da

biste provjerili je li se uspješno dovršio te je li pisač spreman za faksiranje.

3.

Pokušajte poslati ili primiti probni faks.

HRWW

Rješavanje problema s faksom 103

background image

Test "Uz faks se koristi ispravna vrsta telefonskog kabela nije uspio

Za priključivanje u zidnu telefonsku utičnicu svakako koristite telefonski kabel koji ste dobili u

kutiji s pisačem. Jedan kraj telefonskog kabela priključite u priključak s oznakom 1-LINE na

stražnjoj strani pisača, a drugi kraj priključite u zidnu telefonsku utičnicu, kao što je prikazano na

slici.

1

Zidna telefonska utičnica

2

Priloženi telefonski kabel priključite u priključak "1-LINE".

Ako priloženi telefonski kabel koji ste dobili uz pisač nije dovoljno dugačak, produljite ga pomoću

dužeg dvožičanog telefonskog kabela. Kabel možete kupiti u trgovini elektroničke opreme koja

prodaje telefonski pribor.

Provjerite vezu zidne telefonske utičnice i pisača da biste provjerili je li telefonski kabel pravilno

priključen.

Obavezno koristite telefonski kabel koji ste dobili uz pisač. Ako pomoću priloženog telefonskog

kabela pisač ne priključite u zidnu telefonsku utičnicu, možda nećete moći slati ni primati

faksove. Nakon što priključite telefonski kabel koji se isporučuje uz pisač, ponovno pokrenite

testiranje faksa.

Korištenjem telefonskog razdjelnika možete uzrokovati probleme pri faksiranju (razdjelnik je

priključak za dvožilni kabel koji se priključuje u zidnu telefonsku utičnicu). Pokušajte ukloniti

razdjelnik te pisač priključiti izravno u zidnu telefonsku utičnicu.

Test "Otkrivanje pozivnog tona" nije uspio

Druga oprema koja koristi istu telefonsku liniju kao i pisač može uzrokovati nezadovoljavajući

rezultat testa. Da biste provjerili uzrokuje li probleme neka druga oprema, prekinite vezu ostale

opreme s telefonskom linijom te ponovno pokrenite testiranje. Ako se Testiranje pozivnog tona

bez druge opreme uspješno dovrši, znači da barem jedan dio opreme uzrokuje probleme.

Pokušajte ih dodavati jedan po jedan i ponavljati test nakon svakog dodanog dijela opreme sve

dok ne utvrdite koji dio uzrokuje probleme.

U utičnicu u koju je bio priključen pisač priključite ispravan telefon i telefonski kabel te provjerite

ima li telefonskog signala. Ako nema telefonskog signala, obratite se svom davatelju telefonskih

usluga da provjeri telefonsku liniju.

104 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Provjerite jeste li pisač pravilno priključili u zidnu telefonsku utičnicu. Jedan kraj priloženog

telefonskog kabela priključite u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u priključak s oznakom 1-

LINE na stražnjoj strani pisača.

Korištenjem telefonskog razdjelnika možete uzrokovati probleme pri faksiranju (razdjelnik je

priključak za dvožilni kabel koji se priključuje u zidnu telefonsku utičnicu). Pokušajte ukloniti

razdjelnik te pisač priključiti izravno u zidnu telefonsku utičnicu.

Test može biti nezadovoljavajući ako vaš telefonski sustav ne koristi standardni ton za biranje

kao što je to slučaj kod nekih PBX sustava. To ne uzrokuje probleme pri slanju i primanju

faksova. Pokušajte poslati ili primiti probni faks.

Provjerite jesu li postavke za državu/regiju ispravno odabrane. Ako postavke za državu/regiju

nisu postavljene ili nisu ispravno postavljene, test možda neće biti zadovoljavajući, pa biste

mogli imati problema pri slanju i primanju faksova.

Pisač svakako priključite na analognu telefonsku liniju jer nećete moći slati ni primati faksove. Da

biste provjerili je li telefonska linija digitalna, na liniju priključite obični analogni telefon i provjerite

ima li signala. Ako ne čujete uobičajeni ton za biranje, linija je možda postavljena za digitalne

telefone. Priključite pisač na analognu telefonsku liniju te pokušajte poslati ili primiti faks.

Obavezno koristite telefonski kabel koji ste dobili uz pisač. Ako pomoću priloženog telefonskog

kabela pisač ne priključite u zidnu telefonsku utičnicu, možda nećete moći slati ni primati

faksove. Nakon što priključite telefonski kabel koji se isporučuje uz pisač, ponovno pokrenite

testiranje faksa.

Nakon što otklonite sve probleme, ponovno pokrenite testiranje faksa da biste provjerili je li test uspio

te je li uređaj spreman za faksiranje. Ako provjera Prepoznavanje tona za biranje i dalje nije uspješna,

obratite se svom davatelju telefonskih usluga da provjeri telefonsku liniju.

Test "Stanje faks-linije" nije uspio

Pisač svakako priključite na analognu telefonsku liniju jer nećete moći slati ni primati faksove. Da

biste provjerili je li telefonska linija digitalna, na liniju priključite obični analogni telefon i provjerite

ima li signala. Ako ne čujete uobičajeni ton za biranje, linija je možda postavljena za digitalne

telefone. Priključite pisač na analognu telefonsku liniju te pokušajte poslati ili primiti faks.

Provjerite vezu zidne telefonske utičnice i pisača da biste provjerili je li telefonski kabel pravilno

priključen.

Provjerite jeste li pisač pravilno priključili u zidnu telefonsku utičnicu. Jedan kraj priloženog

telefonskog kabela priključite u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u priključak s oznakom 1-

LINE na stražnjoj strani pisača.

Druga oprema koja koristi istu telefonsku liniju kao i pisač može uzrokovati nezadovoljavajući

rezultat testa. Da biste provjerili uzrokuje li probleme neka druga oprema, prekinite vezu ostale

opreme s telefonskom linijom te ponovno pokrenite testiranje.

Ako test Test stanja faks-linije bude uspješno obavljen bez druge opreme, jedan ili više

dijelova opreme uzrokuje probleme; pokušajte ih dodavati jedan po jedan i ponavljati test

nakon svakog dodanog dijela opreme sve dok ne utvrdite koji dio uzrokuje probleme.

Ako Test stanja faks-linije ne uspije bez druge opreme, pisač priključite na ispravnu

telefonsku liniju te u ovom odjeljku nastavite pratiti upute o otklanjanju poteškoća.

Korištenjem telefonskog razdjelnika možete uzrokovati probleme pri faksiranju (razdjelnik je

priključak za dvožilni kabel koji se priključuje u zidnu telefonsku utičnicu). Pokušajte ukloniti

razdjelnik te pisač priključiti izravno u zidnu telefonsku utičnicu.

HRWW

Rješavanje problema s faksom 105

background image

Obavezno koristite telefonski kabel koji ste dobili uz pisač. Ako pomoću priloženog telefonskog

kabela pisač ne priključite u zidnu telefonsku utičnicu, možda nećete moći slati ni primati

faksove. Nakon što priključite telefonski kabel koji se isporučuje uz pisač, ponovno pokrenite

testiranje faksa.

Nakon što otklonite sve probleme, ponovno pokrenite testiranje faksa da biste provjerili je li test uspio

te je li uređaj spreman za faksiranje. Ako provjera Stanje faks-linije i dalje nije uspješna, a imate

problema s faksiranjem, obratite se svojem davatelju telefonskih usluga da provjeri telefonsku liniju.