HP Officejet Pro 6830 - Zaslon uvijek pokazuje poruku Podignuta slušalica

background image

Zaslon uvijek pokazuje poruku Podignuta slušalica

koristite pogrešnu vrstu telefonskog kabela. Da biste pisač priključili na telefonsku liniju,

obavezno koristite dvožičani telefonski kabel koji ste dobili uz pisač. Ako priloženi telefonski

kabel nije dovoljno dugačak, produljite ga pomoću dužeg telefonskog kabela. Kabel možete

kupiti u trgovini elektroničke opreme koja prodaje telefonski pribor.

Možda su u upotrebi ostali uređaji koji koriste istu telefonsku liniju kao i pisač. Provjerite nisu li u

upotrebi dodatni telefoni (telefoni na istoj telefonskoj liniji, a koji nisu priključeni na pisač) ili

druga oprema te nisu li slušalice podignute. Ne možete, primjerice, koristiti pisač za faksiranje

ako je telefonska slušalica podignuta ili ako koristite računalni modem da biste slali e-poštu ili

pristupali internetu.