HP Officejet Pro 6830 - Rješavanje problema sa skeniranjem

background image

Rješavanje problema sa skeniranjem

SAVJET: (Windows) Pokrenite HP Print and Scan Doctor da biste dijagnosticirali probleme vezane

uz ispisivanje, skeniranje i kopiranje i automatski ih popravili. Aplikacija je dostupna samo na nekim

jezicima.

HRWW

Rješavanje problema sa skeniranjem 97

background image

Skener ne radi ništa

Provjerite original
Provjerite je li original ispravno umetnut. Dodatne informacije potražite u odjeljcima Postavljanje

originala na staklo skenera ili Umetanje izvornika u ulagač dokumenta.

Provjerite pisač
Nakon određenog razdoblja neaktivnosti pisač se možda vraća iz stanja mirovanja, a time se

nakratko usporava obrada.

Provjerite HP-ov softver
Provjerite je li HP-ov softver koji je priložen uz računalo pravilno instaliran.

Windows: Otvorite softver HP-ova pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku Otvorite

HP-ov softver pisača (Windows). U prozoru koji se pojavljuje odaberite Print, Scan & Fax

(Ispis, skeniranje i faksiranje) ili Ispis & Skeniranje, a zatim odaberite Scan a Document or

Photo (Skeniranje dokumenta ili fotografije) u odjeljku Skeniranje.

OS X: Otvorite HP Utility. Dodatne informacije potražite u odjeljku HP Utility (OS X). U

odjeljku Scan Settings (Postavke skeniranja) odaberite Scan to Computer (Skeniranje na

računalo) te provjerite je li postavka Enable Scan to Computer (Omogući skeniranje na

računalo) odabrana.

Skeniranje traje predugo

Skeniranje uz veću razlučivost traje dulje, a pritom se stvaraju veće datoteke. Da biste skenirali

brže, smanjite razlučivost.

Ako pošaljete zadatak ispisa ili kopiranja prije pokušaja skeniranja, skeniranje će započeti ako

skener nije zauzet. No postupak ispisa i skeniranja dijele memoriju, što znači da će skeniranje

možda biti sporije.

Dio dokumenta nije skeniran ili nedostaje dio dokumenta

Provjerite original

Provjerite jeste li ispravno umetnuli izvornik.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje originala na staklo skenera ili

Umetanje izvornika u ulagač dokumenta.

Ako ste skenirali dokument iz ulagača dokumenata, pokušajte ga skenirati izravno na staklu

skenera.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje originala na staklo skenera.

Ako imate pozadinu u boji, slike u prednjem planu mogu se stopiti s pozadinom. Pokušajte

postavke prilagoditi prije skeniranja originala ili pokušajte sliku poboljšati nakon skeniranja

originala.

Provjerite postavke

Provjerite je li papira umetnutog u ulaznu ladicu dovoljno velika za original koji skenirate.

Ako koristite softver HP-ova pisača, zadane postavke u tom softveru možda će automatski

biti postavljene da izvršavaju određeni zadatak, umjesto zadatka koji pokušavate izvršiti.

Upute o izmjeni svojstava potražite u zaslonskoj pomoći softvera pisača.

98 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Tekst nije moguće urediti

Provjerite je li instaliran program za optičko prepoznavanje znakova (OCR):
Ovisno o operacijskom sustavu učinite nešto od sljedećeg:

Windows 8.1: Kliknite strelicu dolje u donjem lijevom kutu početnog zaslona, odaberite

naziv pisača, a zatim kliknite Utilities (Uslužni programi). Odaberite Printer Setup &

Software (Postavljanje pisača i softver). Kliknite Add More Software (Dodaj više softvera),

zatim kliknite Customize Software Selections (Prilagodi odabir softvera) te provjerite je li

odabrana mogućnost OCR.

Windows 8: desnom tipkom miša kliknite prazno područje na početnom zaslonu, zatim na

traci aplikacija kliknite All Apps (Sve aplikacije), potom ikonu s nazivom pisača i na kraju

Utilities (Uslužni programi). Odaberite Printer Setup & Software (Postavljanje pisača i

softver). Kliknite Add More Software (Dodaj više softvera), zatim kliknite Customize

Software Selections (Prilagodi odabir softvera) te provjerite je li odabrana mogućnost OCR.

Windows 7, Windows Vista i Windows XP: na radnoj površini računala kliknite Start,

odaberiteAll Programs (Svi programi), kliknite HP, odaberite naziv pisača, a zatim odaberite

Printer Setup & Software (Postavljanje pisača i softver). Kliknite Add More Software (Dodaj

više softvera), zatim kliknite Customize Software Selections (Prilagodi odabir softvera) te

provjerite je li odabrana mogućnost OCR.

Kada skenirate original, provjerite jeste li u softveru odabrali vrstu dokumenta koja stvara tekst

koji je moguće uređivati. Ako se tekst svrsta kao slika, neće biti pretvoren u tekst.
Ako koristite poseban program za OCR (optičko prepoznavanje znakova), on je možda povezan

s programom za obradu teksta koji ne obavlja zadatke OCR-a. Dodatne informacije potražite u

dokumentaciji koju ste dobili uz program za OCR.
Provjerite jeste li odabrali jezik za OCR koji odgovara jeziku koji se koristi za dokument koji

skenirate. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz program za OCR.

Provjerite originale

Provjerite jeste li ispravno umetnuli izvornik.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje originala na staklo skenera ili

Umetanje izvornika u ulagač dokumenta.

Provjerite i nije li dokument ukošen.

Softver možda neće prepoznati tekst koji je ispisan bez proreda. Ako, primjerice, u tekstu

koji softver pretvori nedostaju znakovi ili postoje kombinirani znakovi, "rn" može se prikazati

kao "m".

Točnost softvera ovisi o kvaliteti slike, veličini teksta te o strukturi i kvaliteti same skenirane

kopije. Provjerite ima li izvornik dobru kvalitetu slike.

Zbog pozadine u boji slike u prednjem planu mogu se previše stopiti s pozadinom.

HRWW

Rješavanje problema sa skeniranjem 99

background image

Kvaliteta skenirane slike je loša

Tekst ili slika s pozadine obostrano ispisanog originala pojavljuju se na skeniranoj slici
Tekstovi ili slike s pozadine dvostranih originala mogu "procuriti" na skeniranu sliku ako je

original ispisan na pretankom ili preprozirnom papiru.

Neželjene linije
Na staklu skenera možda se nalaze tinta, ljepilo, tekućina korektora ili druge neželjene tvari.

Pokušajte očistiti staklo skenera.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Održavanje pisača.

Skenirana slika je iskrivljena
Izvorni možda nije ispravno umetnut. Obavezno koristite vodilice širine papira kada izvornike

stavljate u ulagač dokumenata. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje izvornika u

ulagač dokumenta.
Da biste postigli najbolje rezultate, pri skeniranju koristite staklo skenera, a ne ulagač

dokumenata. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje originala na staklo skenera.

Na skeniranoj slici se pojavljuju mrlje, linije, vertikalne bijele crte ili drugi nedostaci

Ako je staklo skenera prljavo, skenirana slika neće biti vrhunske čistoće.
Pročitajte Održavanje pisača da biste doznali više o čišćenju.

Nedostaci mogu biti na originalu, a ne rezultat postupka skeniranja.

Veličina je smanjena
Postavke softvera HP-ova pisača možda su postavljene tako da smanjuju veličinu skenirane

slike.
Dodatne informacije o promjeni postavki potražite u pomoći softvera HP-ova pisača.

Skeniranje u e-poštu nije moguće

Profil e-pošte nije pravilno postavljen
Provjerite jesu li u HP-ovu softveru postavljene valjane postavke odlaznog SMTP poslužitelja.

Dodatne informacije o postavkama SMTP poslužitelja potražite u dokumentaciji koju ste dobili od

davatelja usluga e-pošte.

Pri slanju većem broju primatelja poruke e-pošte šalju se samo nekima
Adrese e-pošte možda nisu točne ili ih poslužitelj e-pošte ne prepoznaje. Provjerite jesu li u HP-

ov softver točno unesene adrese e-pošte za sve primatelje. Provjerite nalaze li se u ulaznoj pošti

poruke o neuspjeloj isporuci koje je poslao poslužitelj e-pošte.

Slanje velikih poruka e-pošte
Neki poslužitelji e-pošte konfigurirani su tako da odbijaju poruke e-pošte veće od unaprijed

određene veličine. Da biste utvrdili ima li vaš poslužitelj e-pošte ograničenje veličine datoteke,

pregledajte dokumentaciju davatelja usluga e-pošte. Ako poslužitelj e-pošte ima takvo

ograničenje, promijenite maksimalnu veličinu privitka u profilu odlazne e-pošte na vrijednost nižu

od vrijednosti koja je određena na poslužitelju e-pošte.

100 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Koristite rješavanje problema putem interneta i doznajte više o tome kako riješiti probleme s

kopiranjem. Kliknite ovdje da biste se povezali s internetom i potražili dodatne informacije. Web-

mjesto trenutno možda nije dostupno na svim jezicima.