HP Officejet Pro 6830 - Rješavanje problema vezanih uz ispis

background image

Rješavanje problema vezanih uz ispis

SAVJET: (Windows) Pokrenite HP Print and Scan Doctor da biste dijagnosticirali probleme vezane

uz ispisivanje, skeniranje i kopiranje i automatski ih popravili. Aplikacija je dostupna samo na nekim

jezicima.

Pisač ne reagira (nema ispisa)

Poslovi ispisa zapeli su u redu čekanja za ispis
Otvorite red čekanja za ispis, poništite sve dokumente, a zatim ponovno pokrenite računalo.

Pokušajte ispisati nakon što se računalo ponovno pokrene. Više informacija potražite u sustavu

pomoći za operacijski sustav.

Provjerite instalaciju HP-ova softvera
Ako je pisač isključen kada ispisujete, na zaslonu računala pojavit će se poruka s upozorenjem;

u suprotnom, HP-ov softver koji ste dobili uz računalo možda nije ispravno instaliran. Da biste

riješili taj problem, potpuno deinstalirajte HP-ov softver, a zatim ga ponovno instalirajte.

Provjerite povezanost kabela
Provjerite jesu li oba kraja USB ili Ethernet kabela čvrsto povezana.
Ako je pisač povezan s mrežom, obratite pažnju na sljedeće:

Provjerite lampicu veze na stražnjem dijelu pisača iznad ulaza napajanja.

Za povezivanje pisača nemojte koristiti telefonski kabel.

Provjerite bežičnu vezu pisača
Ako je pisač povezan s mrežom putem bežične veze, provjerite je li plava žaruljica bežične veze

uključena te ne trepće li. Žaruljica koja trepće upućuje na problem s vezom između pisača i

mreže. Možete ispisati i izvješće o testiranju bežične da biste lakše dijagnosticirali eventualne

probleme.

Provjera svih osobnih vatrozida instaliranih na računalu
Osobni je vatrozid sigurnosni program koji štiti računalo od neovlaštenog pristupa. No vatrozid

ponekad može blokirati komunikaciju između računala i pisača. Ako je došlo do problema u

komunikaciji s pisačem, pokušajte privremeno onemogućiti vatrozid. Ako se problem nastavi,

vatrozid nije uzrok problema u komunikaciji. Ponovo omogućite vatrozid.

Pomoću ovog alata za otklanjanje poteškoća povežite pisač s mrežom ako imate vatrozid

ili zaštitu od virusa i ako ti programi uzrokuju problem. Kliknite ovdje da biste se povezali s

internetom i potražili dodatne informacije. Web-mjesto trenutno možda nije dostupno na svim

jezicima.

Ponovno pokretanje pisača i računala
Ako pisač i dalje ne reagira, isključite pisač i računalo, a zatim ih ponovno uključite.

Ako pomoću gore navedenih rješenja ne riješite problem, kliknite ovdje da biste dobili

dodatna rješenja za otklanjanje poteškoća putem interneta.

94 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Nešto na stranici nedostaje ili je pogrešno ispisano

Isprobajte rješenja u odjeljku Kvaliteta ispisa nije prihvatljiva

Provjerite lokaciju pisača i duljinu USB kabela
Snažna elektromagnetska zračenja (kao što su ona koja generiraju USB kabeli) mogu ponekad

uzrokovati manje nepravilnosti u ispisu. Maknite pisač dalje od izvora elektromagnetskog

zračenja. Preporučuje se i korištenje USB kabela kraćeg od 3 metra da bi se smanjio učinak

elektromagnetskog zračenja.

Kvaliteta ispisa nije prihvatljiva

1.

Svakako koristite originalne HP-ove spremnike s tintom. Originalni HP-ovi spremnici s tintom

dizajnirani su za HP-ove pisače i testirani na njima da bismo vam olakšali dobivanje sjajnih

rezultata uvijek iznova.
NAPOMENA: HP ne jamči kvalitetu ni pouzdanost potrošnog materijala koji nije on proizveo.

Servis pisača i popravci potrebni zbog korištenja tinte koja nije HP-ova nisu pokriveni jamstvom.
Ako vjerujete da ste kupili izvorne HP spremnike s tintom, idite na:
www.hp.com/go/anticounterfeit

2.

Provjerite razine tinte. U spremnicima s tintom možda nema dovoljno tinte.
NAPOMENA: Upozorenja i pokazivači razine tinte omogućuju procjenu samo u svrhu

planiranja. Kada primite upozorenje o niskoj razini tinte, razmislite o nabavi zamjenskog

spremnika s tintom da biste izbjegli moguće zastoje pri ispisivanju. Spremnike s tintom ne

morate zamijeniti dok kvaliteta ispisa ne postane neprihvatljiva.
OPREZ: Spremnici s tintom neće se oštetiti ako ih ostavite izvan pisača, no nakon postavljanja

i početka korištenja pisača svi spremnici s tintom moraju biti postavljeni u glavi pisača. Ako

ostavite jedan ili više utora za spremnike praznima tijekom duljeg razdoblja, to može uzrokovati

probleme vezane uz kvalitetu ispisa ili čak oštetiti glavu pisača. Ako ste tijekom duljeg razdoblja

ostavili spremnik s tintom izvan pisača ili ako vam se nedavno zaglavio papir te ste uočili lošu

kvalitetu ispisa, očistite ispisnu glavu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Održavanje glave

pisača i spremnika s tintom.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Provjera približne razine tinte.

3.

Provjerite papir umetnut u ulaznu ladicu. Uvjerite se kako je papir pravilno umetnut te da nije

izgužvan ili predebeo.

Umetnite papir tako da strana za ispis bude okrenuta prema dolje. Ako, primjerice, ako

umećete sjajni fotopapir, umetnite ga tako da sjajna strana bude okrenuta prema dolje.

Provjerite da je papir postavljen ravno u ulaznoj ladici i da nije izgužvan. Ako je tijekom

ispisivanja papir preblizu glavi pisača tinta može biti razmrljana. To se može dogoditi ako je

papir podignut, zgužvan ili predebeo kao što je slučaj kod koverti.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje papira.

4.

Provjerite vrstu papira.
HP preporučuje korištenje HP-ova papira ili neke druge odgovarajuće vrste papira s

tehnologijom ColorLok za taj pisač. Svi papiri s logotipom ColorLok neovisno su testirani radi

zadovoljavanja visokih standarda pouzdanosti i kvalitete ispisa. Dokumenti ispisani na takvim

papirima odlikuju se jasnim slikama, živopisnim bojama, tamnijim nijansama crne, a suše se

brže od uobičajenih običnih papira. Dodatne informacije potražite u odjeljku Osnove o papiru.

HRWW

Rješavanje problema vezanih uz ispis 95

background image

Papir na koji ispisujete mora biti ravan. Za najbolje rezultate u ispisu fotografija koristitefotopapir

HP Advanced.
Poseban papir čuvajte u izvornom pakiranju, u plastičnoj vrećici koju je moguće čvrsto zatvoriti,

na ravnoj površini i na hladnom, suhom mjestu. Prije ispisa izvadite samo papir koji namjeravate

odmah upotrijebiti. Nakon završetka ispisa vratite sav neupotrijebljeni fotopapir u plastičnu

vrećicu. Time se sprječava savijanje fotopapira.

5.

Provjerite postavke ispisa tako da kliknete gumb za otvaranje dijaloškog okvira Properties

(Svojstva). (Ovisno o aplikaciji koju koristite, gumb može imati naziv Properties (Svojstva),

Options (Mogućnosti), Printer Setup (Postavljanje pisača), Printer Properties (Svojstva pisača),

Printer (Pisač) ili Preferences (Preference).)

Provjerite postavke ispisa u upravljačkom programu pisača da biste vidjeli jesu li postavke

boje netočne.
Primjerice, provjerite je li dokument postavljen za ispis u nijansama sive. Ili pak provjerite

jesu li napredne postavke boje kao što so zasićenost, svjetlost ili ton boje postavljene za

izmjenu izgleda boja.

Provjerite postavke kvalitete ispisa te provjerite odgovaraju li vrsti papira u pisaču.
Ako se boje pri ispisu miješaju, možda ćete morati odabrati postavku slabije kvalitete ispisa.

Ako ispisujete visokokvalitetnu fotografiju, možete izabrati i višu postavku, a zatim provjerite

je li u ulaznu ladicu umetnut fotopapir, kao što je HP Advanced.

NAPOMENA: Na nekim računalnim zaslonima boje mogu izgledati drukčije od onih ispisanih

na papiru. Stanje pisača, postavki ispisa ili spremnika s tintom u tom je slučaju normalno. Daljnje

otklanjanje poteškoća nije potrebno.

6.

Ispišite i procijenite izvješće o kvaliteti ispisa. Informacije o ispisu ovog izvješća potražite u

odjeljku Izvješće o kvaliteti ispisa.

Pomoću ovog dokumenta riješite probleme vezane uz kvalitetu ispisa. Kliknite ovdje da biste

se povezali s internetom i potražili dodatne informacije. Web-mjesto trenutno možda nije dostupno na

svim jezicima.