HP Officejet Pro 6830 - Rješavanje problema vezanih uz pisač

background image

Rješavanje problema vezanih uz pisač

SAVJET: (Windows) Pokrenite HP Print and Scan Doctor da biste dijagnosticirali probleme vezane

uz ispisivanje, skeniranje i kopiranje i automatski ih popravili. Aplikacija je dostupna samo na nekim

jezicima.

Pisač se neočekivano isključuje

Provjerite napajanje i veze kabela za napajanje,

Provjerite je li kabel napajanja pisača čvrsto priključen u ispravnu utičnicu.

92 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Poravnanje ispisne glave nije uspjelo

Ako postupak poravnanja ne uspije, provjerite jeste li u ulaznu ladicu umetnuli prazan običan

bijeli papir. Ako ste prilikom poravnavanja u ulaznu ladicu umetnuli papir u boji, poravnavanje

neće uspjeti.

Ako postupak poravnavanja ne uspije više puta, možda je potrebno očistiti ispisnu glavu ili je

oštećen senzor. Da biste očistili glavu pisača, pročitajte Održavanje glave pisača i spremnika s

tintom.

Ako čišćenjem ispisne glave ne riješite problem, obratite se HP-ovoj službi za podršku. Posjetite

www.hp.com/support. Ovo web-mjesto pruža informacije i uslužne programe koji olakšavaju

otklanjanje mnogih uobičajenih problema vezanih uz pisač. Ako se to od vas zatraži, odaberite

državu/regiju, a zatim kliknite Svi HP-ovi kontakti za informacije o pozivanju tehničke podrške.

Problemi vezani uz uvlačenje papira

Papir nije povučen iz ladice

Provjerite je li papir umetnut u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje

papira. Rastresite papir prije umetanja.

Provjerite jesu li vodilice širine papira u ladici postavljene na ispravne oznake za veličinu

papira koji stavljate. Provjerite i prianjaju li vodilice papira, koje ne smiju biti prečvrsto

stisnute, uz snop.

Provjerite je li snop papira poravnat s odgovarajućim oznakama veličine papira na dnu

ulazne ladice te ne premašuje li visina snopa oznaku na bočnoj strani ladice.

Provjerite je li snop papira poravnat s odgovarajućim oznakama veličine papira na dnu

ulazne ladice te ne premašuje li visina snopa oznaku na bočnoj strani ladice.

Provjerite je li papir u ladici savijen. Ako je papir savijen, izravnajte ga savijanjem u

suprotnom smjeru.

Stranice su ukošene

Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu poravnat s vodilicama širine papira. Ako je

potrebno, izvucite ulaznu ladicu iz pisača i ponovno ispravno umetnite papir, pritom pazeći

da su vodilice papira ispravno poravnate.

Papir umećite u pisač samo ako ispis nije u tijeku.

Pisač uvlači veći broj stranica

Provjerite jesu li vodilice širine papira u ladici postavljene na ispravne oznake za veličinu

papira koji stavljate. Provjerite i prianjaju li vodilice širine papira, koje ne smiju biti prečvrsto

stisnute, uz snop.

Provjerite je li snop papira poravnat s odgovarajućim oznakama veličine papira na dnu

ulazne ladice te ne premašuje li visina snopa oznaku na bočnoj strani ladice.

Provjerite je li ladica pretrpana papirom.

Provjerite je li snop papira poravnat s odgovarajućim oznakama veličine papira na dnu

ulazne ladice te ne premašuje li visina snopa oznaku na bočnoj strani ladice.

Koristite HP-ov papir za optimalne performanse i učinkovitost.

HRWW

Rješavanje problema vezanih uz pisač 93