HP Officejet Pro 6830 - Program ekološkog zbrinjavanja proizvoda

background image

Program ekološkog zbrinjavanja proizvoda

Hewlett-Packard se obvezao na proizvodnju kvalitetnih proizvoda na ekološki održiv način.

Dijelovi ovog proizvoda predviđeni su za reciklažu.

Broj korištenih materijala je minimalan, ali je zadržana funkcionalnost i pouzdanost.

Različiti materijali napravljeni su tako da se mogu jednostavno odvojiti.

Vijci i druge spojnice lako se pronalaze, jednostavno im se pristupa, a uklanjaju se pomoću

uobičajenih alata.

Najvažniji su dijelovi osmišljeni tako da im se može brzo pristupiti radi učinkovitog rastavljanja i

popravka.

Dodatne informacije potražite na adresi www.hp.com/ecosolutions.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:

Upotreba papira

Plastika

Tablice s podacima o sigurnosti materijala

Recikliranje

HP-ov program recikliranja potrošnog materijala za tintne pisače

Odlaganje dotrajale opreme u otpad od strane korisnika

Potrošnja električne energije

Kemijske tvari

Odlaganje baterija u otpad na Tajvanu

Obavijest o bateriji za Brazil

Obavijest o perkloratnim materijalima za Kaliforniju

Tablica toksičnih i opasnih tvari (Kina)

Ograničenje opasnih tvari (Ukrajina)

142 Dodatak A Tehnički podaci

HRWW

background image

Ograničenje opasnih tvari (Indija)

EPEAT

Informacije za korisnike u Kini SEPA Ecolabel