HP Officejet Pro 6830 - Odlaganje dotrajale opreme u otpad od strane korisnika

background image

Odlaganje dotrajale opreme u otpad od strane korisnika

Taj simbol znači da se proizvod ne smije bacati s drugim kućanskim otpadom.

Umjesto toga dužni ste dotrajalu opremu predati na označenom mjestu za prikupljanje

i recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme radi zaštite ljudskog zdravlja i

okoliša. Dodatne informacije zatražite od službe za zbrinjavanje kućanskog otpada ili

idite na web-mjesto http://www.hp.com/recycle.