HP Officejet Pro 6830 - Regulatorna napomena Europske Zajednice

background image

Regulatorna napomena Europske Zajednice

Proizvodi koji nose oznaku CE sukladni su europskoj direktivi ili direktivama koje se primjenjuju:

Direktiva o niskom naponu 2006/95/EC, Direktiva EMC 2004/108/EC, Direktiva Ecodesign 2009/125/

EC, Direktiva o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi 1999/5/EC, Direktiva o

ograničenju upotrebe opasnih tvari 2011/65/EU. Usklađenost s ovim direktivama procjenjuje se

prema odgovarajućim harmoniziranim europskim standardima. Izjava o usklađenosti dostupna je na

sljedećem web-mjestu: http://www.hp.eu/certificates (Pretražujte prema nazivu modela proizvoda ili

regulatornom broju modela (RMN) koji je naveden na regulatornoj naljepnici.)
Pravna pitanja uputite na adresu:
Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen,

NJEMAČKA