HP Officejet Pro 6830 - HP ePrint

background image

HP ePrint

HP Printables

HP ePrint

Da biste koristili HP ePrint, učinite sljedeće:

Provjerite imate li računalo ili mobilni uređaj s podrškom za internet i e-poštu.

Omogućite web-servise na pisaču. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje web-

servisa.

SAVJET: Da biste doznali više o konfiguriranju postavki servisa HP ePrint i upravljanju njima te

najnovijim značajkama, posjetite HP Connected na adresi www.hpconnected.com.

Ispis dokumenata pomoću značajke HP ePrint

1.

Na stolnom računalu ili prijenosnom uređaju otvorite aplikaciju za e-poštu.

2.

Stvorite novu poruku e-pošte, a potom priložite datoteku koju želite ispisati.

3.

Upišite adresu e-pošte pisača u okvir "Prima" u poruci e-pošte, a potom odaberite mogućnost

slanja poruka e-pošte.
NAPOMENA: Ne unosite dodatne adrese e-pošte u polja "Prima" ili "Kopija". Poslužitelj HP

ePrint ne prihvaća poslove ispisa ako je upisano više adresa e-pošte.

Pronalaženje adrese e-pošte pisača

1.

Provjerite jeste li stvorili račun za ePrint.
Da biste se prijavili za račun na servisu HP Connected, posjetite www.hpconnected.com.

2.

Na zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite

(HP ePrint).

Da biste prilagodili adresu e-pošte, dodirnite Ispiši informacije. Pisač ispisuje stranicu s

informacijama koja sadrži kod pisača te upute kako prilagoditi adresu e-pošte.

Isključivanje servisa HP ePrint

1.

Na upravljačkoj ploči pisača dodirnite

(HP ePrint), a zatim (Web Services Settings

(Postavke web-poslužitelja).

2.

Dodirnite ePrint, a potom Isključeno.

NAPOMENA: Informacije o uklanjanju svih web-servisa potražite u odjeljku Uklanjanje web-servisa.

66 Poglavlje 6 Web-servisi

HRWW