HP Officejet Pro 6830 - HP Printables

background image

HP Printables

HP Printables omogućuje vam jednostavno pronalaženje i ispis unaprijed oblikovanog web-sadržaja

izravno s pisača.

Korištenje aplikacija HP Printables

1.

Na upravljačkoj ploči pisača dodirnite (HP Printables).

2.

Dodirnite aplikaciju HP Printables koju želite koristiti.

Dodatne informacije o pojedinačnim aplikacijama HP Printables potražite na adresi

www.hpconnected.com.

Upravljanje aplikacijama HP Printables

Aplikacijama HP Printables možete upravljati pomoću servisa HP Connected. Aplikacije HP

Printables možete dodavati, konfigurirati ili ukloniti, a možete odrediti i redoslijed njihova

pojavljivanja na zaslonu upravljačke ploče pisača.

Isključivanje aplikacija HP Printables

1.

Na upravljačkoj ploči pisača dodirnite

(HP ePrint), a zatim (Web Services Settings

(Postavke web-poslužitelja).

2.

Dodirnite HP Printables, a zatim Isključeno.