HP Officejet Pro 6830 leírás

background image

HP Officejet Pro

6830

background image

HP Officejet Pro 6830

Felhasználói kézikönyv

background image

Szerzői jogok

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

1. kiadás, 2014/7

Hewlett-Packard Company – megjegyzések

A jelen dokumentumban szereplő

információk minden előzetes értesítés

nélkül megváltozhatnak.

Minden jog fenntartva. Az anyag

reprodukciója, átvétele vagy fordítása a

Hewlett-Packard előzetes írásbeli

engedélye nélkül tilos, kivéve a szerzői jogi

törvények által engedélyezett módszereket.

A HP termékeire és szolgáltatásaira

kizárólag a termékekhez és

szolgáltatásokhoz mellékelt kifejezett

garanciális nyilatkozatokban foglalt

garancia vonatkozik. Az itt található

információk nem értelmezhetők további

garanciális kötelezettségként. A HP nem

felelős a dokumentum műszaki vagy

szerkesztői hibáiért, illetve a

mulasztásokért.

Védjegyek

A Microsoft, a Windows, a Windows XP, a

Windows Vista, a Windows 7, a Windows 8,

valamint a Windows 8.1 a Microsoft

Corporation bejegyzett védjegye az

Egyesült Államokban.

Az ENERGY STAR név és az ENERGY

STAR jelzés az Egyesült Államokban

bejegyzett jelzések.

A Mac, az OS X és az AirPrint az Apple Inc.

az Egyesült Államokban és más

országokban bejegyzett védjegye.

background image

Biztonsági információk

A termék használata során mindenkor

érvényesíteni kell azokat az alapvető

biztonsági előírásokat, amelyek révén

elkerülhetők a tűz vagy áramütés okozta

személyi sérülések.

1. Olvassa át figyelmesen a nyomtató

dokumentációjában található utasításokat.

2. Tartsa szem előtt a készüléken

feltüntetett valamennyi figyelmeztetést és

utasítást.

3. Tisztítás előtt szüntesse meg a készülék

csatlakozását az elektromos táphálózathoz.

4. A készüléket nem szabad víz közelében

üzembe helyezni, és akkor sem, ha az

üzembe helyezést végző személy vagy

ruházata nedves.

5. A készüléket vízszintes, szilárd felületen

kell elhelyezni.

6. Olyan biztonságos helyen üzemeltesse a

készüléket, ahol senki sem léphet a

kábelekre, illetve senki sem botolhat meg a

vezetékekben, és ahol a vezetékek

károsodása megakadályozható.

7. Ha a termék nem működik megfelelően,

tekintse meg a Megoldás keresése, részt.

8. Nem tartalmaz felhasználó által javítható

alkatrészeket. A javítást bízza megfelelően

képzett szakemberre.

background image
background image

Tartalomjegyzék

1 Hogyan történik? ............................................................................................................................................... 1

2 Első lépések ...................................................................................................................................................... 2

Kisegítő lehetőségek ............................................................................................................................ 2
HP EcoSolutions (HP és a környezetvédelem) .................................................................................... 3

Az áramellátás kezelése ...................................................................................................... 3
Nyomtatási kellékek optimalizálása ..................................................................................... 3

A nyomtató részeinek megismerése .................................................................................................... 4

Elölnézet .............................................................................................................................. 4
Nyomtatási kellékek területe ................................................................................................ 5
Hátulnézet ............................................................................................................................ 5

A nyomtató vezérlőpaneljének használata ........................................................................................... 6

Gombok és fények áttekintése ............................................................................................ 6
A kezelőpanel kijelzőjén megjelenő ikonok ......................................................................... 6
A nyomtatóbeállítások módosítása ...................................................................................... 7

Útmutató a papírokról ........................................................................................................................... 8

Nyomtatáshoz javasolt papírok ............................................................................................ 8
HP papírkellékek rendelése ............................................................................................... 10
Tippek a papír kiválasztásához és használatához ............................................................ 10

Papír betöltése ................................................................................................................................... 11
Eredeti dokumentum elhelyezése a lapolvasó üveglapján ................................................................. 16
Helyezzen egy eredeti dokumentumot a lapadagolóba ..................................................................... 17
USB flash meghajtó csatlakoztatása .................................................................................................. 18
A nyomtató frissítése .......................................................................................................................... 18
Nyissa meg a HP nyomtatószoftvert (Windows) ................................................................................ 19
A nyomtató kikapcsolása .................................................................................................................... 19

3 Nyomtatás ....................................................................................................................................................... 20

Dokumentumok nyomtatása ............................................................................................................... 20
Brosúrák nyomtatása ......................................................................................................................... 21
Nyomtatás borítékokra ....................................................................................................................... 22
Fényképek nyomtatása ...................................................................................................................... 24
Nyomtatás speciális és egyéni méretű papírra .................................................................................. 26
Kétoldalas (duplex) nyomtatás ........................................................................................................... 28
Nyomtatás maximális dpi beállítással ................................................................................................ 29
Tippek a sikeres nyomtatáshoz .......................................................................................................... 30

HUWW

v

background image

Nyomtatás az AirPrintTM használatával ............................................................................................ 33

4 Másolás és beolvasás ..................................................................................................................................... 34

Másolás .............................................................................................................................................. 34
Lapolvasás ......................................................................................................................................... 35

Beolvasás számítógépre ................................................................................................... 35
Lapolvasás memóriaeszközre ........................................................................................... 37
Beolvasás e-mailbe ........................................................................................................... 37

A Beolvasás e-mailbe szolgáltatás beállítása ................................................... 37
A Beolvasás e-mailbe szolgáltatás használata ................................................. 38
Fiókbeállítások módosítása ............................................................................... 38

Beolvasás a Webscan szolgáltatás segítségével .............................................................. 39
Dokumentumok beolvasása szerkeszthető szövegbe ....................................................... 39

Dokumentumok szerkeszthető szövegként való beolvasása ............................ 40
Útmutatás a dokumentumok szerkeszthető szövegként történő
beolvasásához .................................................................................................. 41

5 Fax .................................................................................................................................................................. 43

Fax küldése ........................................................................................................................................ 43

Normál fax küldése ............................................................................................................ 43
Normál fax küldése a számítógépről ................................................................................. 44
Fax küldése telefonról ........................................................................................................ 45
Fax küldése tárcsázásfigyelés segítségével ...................................................................... 45
Fax küldése a memóriából ................................................................................................. 46
Fax küldése több címzettnek ............................................................................................. 47
Fax küldése hibajavítási módban ...................................................................................... 47

Fax fogadása ...................................................................................................................................... 48

Fax kézi fogadása .............................................................................................................. 48
Fax mentésének beállítása ................................................................................................ 49
Memóriában tárolt fogadott faxok újranyomtatása ............................................................. 49
Faxok továbbítása más faxszámra .................................................................................... 50
Automatikus kicsinyítés beállítása a fogadott faxokhoz ..................................................... 50
Nem kívánt faxszámok blokkolása .................................................................................... 51
Faxok fogadása a HP digitális fax használatával .............................................................. 52

A HP digitális fax követelményei ....................................................................... 52
A HP digitális fax aktiválása .............................................................................. 52
A HP digitális fax beállításainak módosítása .................................................... 53

Telefonkönyvbeli partnerek beállítása ................................................................................................ 53

Telefonkönyvbeli partnerek beállítása és módosítása ....................................................... 54
Telefonkönyvbeli partnercsoportok beállítása és módosítása ........................................... 55
Telefonkönyvbeli partnerek törlése .................................................................................... 55

vi

HUWW

background image

Telefonkönyvbeli partnerek listájának nyomtatása ............................................................ 56

Faxbeállítások módosítása ................................................................................................................. 56

A faxfejléc konfigurálása .................................................................................................... 56
Válaszmód beállítása (Automatikus válasz) ...................................................................... 57
A hívás fogadása előtti csengetések számának beállítása ............................................... 57
A válaszcsengetés-minta módosítása megkülönböztető csengetés használatához ......... 57
A tárcsázás típusának beállítása ....................................................................................... 58
Az újratárcsázási beállítások megadása ........................................................................... 59
A faxolási sebesség beállítása .......................................................................................... 59
A fax hangerejének beállítása ........................................................................................... 60

Fax- és digitális telefonszolgáltatások ................................................................................................ 60
Faxolás IP-protokollon keresztül ........................................................................................................ 60
Jelentések használata ........................................................................................................................ 61

Fax-visszaigazolási jelentések nyomtatása ....................................................................... 61
Faxolási hibajelentések nyomtatása .................................................................................. 62
A faxnapló kinyomtatása és megtekintése ........................................................................ 63
A faxnapló törlése .............................................................................................................. 63
Az utolsó faxművelet részletes adatainak kinyomtatása ................................................... 63
Hívóazonosító-jelentés nyomtatása ................................................................................... 63
A hívási előzmények megtekintése ................................................................................... 64

6 Webszolgáltatások .......................................................................................................................................... 65

Mik azok a webszolgáltatások? .......................................................................................................... 65
Webszolgáltatások beállítása ............................................................................................................. 66
A webszolgáltatások használata ........................................................................................................ 67

HP ePrint ........................................................................................................................... 67
HP nyomtatnivalók ............................................................................................................. 68

Webszolgáltatások törlése ................................................................................................................. 69

7 A tintapatronok kezelése ................................................................................................................................. 70

Információ a tintapatronokról és a nyomtatófejről .............................................................................. 70
A becsült tintaszintek ellenőrzése ...................................................................................................... 70
A tintapatronok cseréje ....................................................................................................................... 71
Tintapatronok rendelése ..................................................................................................................... 73
Nyomtatási kellékek tárolása .............................................................................................................. 73
Névtelen használati információk tárolása ........................................................................................... 73
Tájékoztatás a tintapatronra vonatkozó jótállásról ............................................................................. 74

8 Hálózatbeállítás .............................................................................................................................................. 75

A nyomtató beállítása vezeték nélküli kommunikációhoz .................................................................. 75

HUWW

vii

background image

Mielőtt hozzákezdene ........................................................................................................ 75
A nyomtató beállítása a vezeték nélküli hálózaton ............................................................ 76
A kapcsolattípus módosítása ............................................................................................. 76
Vezeték nélküli kapcsolat tesztelése ................................................................................. 77
A nyomtató vezeték nélküli funkciójának be- vagy kikapcsolása ....................................... 77

Hálózati beállítások módosítása ......................................................................................................... 78
A HP vezeték nélküli közvetlen kapcsolat használata ........................................................................ 79

9 Nyomtatókezelő eszközök .............................................................................................................................. 83

Eszköztár (Windows) .......................................................................................................................... 83
HP Utility (OS X) ................................................................................................................................. 83
Beágyazott webkiszolgáló .................................................................................................................. 84

Információk a cookie-król ................................................................................................... 84
A beágyazott webkiszolgáló megnyitása ........................................................................... 84
Kezelőpanel zárolása ........................................................................................................ 85
A beágyazott webkiszolgáló nem nyitható meg ................................................................. 85

10 Megoldás keresése ....................................................................................................................................... 87

HP támogatás ..................................................................................................................................... 87

Nyomtató regisztrálása ...................................................................................................... 87
Támogatási eljárás ............................................................................................................ 87
Elektronikus támogatás kérése .......................................................................................... 88
A HP telefonos támogatási szolgáltatása .......................................................................... 88

Hívás előtt ......................................................................................................... 89
A telefonos támogatás időtartama .................................................................... 89
Támogatási telefonszámok ............................................................................... 89
A telefonos támogatási időszak lejárta után ...................................................... 89

Súgó megjelenítése a nyomtató kezelőpaneljéről .............................................................................. 89
A nyomtatójelentések ismertetése ..................................................................................................... 89

Nyomtató állapotjelentése ................................................................................................. 90
Hálózatbeállítási oldal ........................................................................................................ 91
Minőségjelentés nyomtatása ............................................................................................. 94
Vezeték nélküli tesztre vonatkozó jelentés ........................................................................ 95
Webes elérési jelentés ....................................................................................................... 95

Nyomtatási problémák megoldása ..................................................................................................... 95
Nyomtatási problémák megoldása ..................................................................................................... 97
Másolási problémák megoldása ....................................................................................................... 100
Lapolvasási problémák megoldása .................................................................................................. 101
Faxolási problémák megoldása ........................................................................................................ 104

A faxteszt sikertelen ......................................................................................................... 105
A kijelző mindig a Telefon letéve jelzést mutatja ............................................................. 110

viii

HUWW

background image

A nyomtató nem tud faxot küldeni vagy fogadni .............................................................. 110
A nyomtató csak küldeni tud faxokat, fogadni nem ......................................................... 112
A nyomtató csak fogadni tud faxokat, küldeni nem ......................................................... 113
Az üzenetrögzítő faxhangokat vett fel .............................................................................. 114
A nyomtatóhoz kapott telefonkábel nem elég hosszú ..................................................... 114
A számítógép nem tud faxot fogadni (HP digitális fax) .................................................... 114

Problémák megoldása a webszolgáltatások segítségével ............................................................... 115
Hálózati problémák megoldása ........................................................................................................ 115

Általános hálózati hibaelhárítás ....................................................................................... 116
A nyomtatót nem lehet vezeték nélkül csatlakoztatni ...................................................... 117

A nyomtató karbantartása ................................................................................................................ 119

A lapolvasóüveg tisztítása ............................................................................................... 119
A külső felület tisztítása ................................................................................................... 120
A lapadagoló tisztítása ..................................................................................................... 120
A tintapatronok és a nyomtatófej karbantartása .............................................................. 122

Papírelakadás megszüntetése ......................................................................................................... 122
A patrontartó megtisztítása .............................................................................................................. 130
Alapértékek és beállítások visszaállítása ......................................................................................... 130

A függelék: Műszaki információk ..................................................................................................................... 132

Jellemzők ......................................................................................................................................... 132
Előírásokkal kapcsolatos közlemények ............................................................................................ 135

Hatósági típusszám ......................................................................................................... 136
FCC-nyilatkozat ............................................................................................................... 136
Megjegyzések koreai felhasználók számára ................................................................... 136
VCCI (B osztály) megfelelőségi nyilatkozat japán felhasználók számára ....................... 137
A tápkábelre vonatkozó megjegyzések japán felhasználók számára .............................. 137
Zajkibocsátási nyilatkozat – Németország ....................................................................... 137
Vizuális megjelenítési munkakörnyezetekre vonatkozó nyilatkozat, Németország ......... 137
Megjegyzések az USA-beli telefonhálózatot használók számára: FCC-követelmények . 138
Megjegyzések a kanadai telefonhálózatot használók számára ....................................... 139
Megjegyzések az Európai Gazdasági Térség felhasználóinak ....................................... 139
Megjegyzések a németországi telefonhálózatot használók számára .............................. 140
A vezetékes faxolásról szóló nyilatkozat, Ausztrália ........................................................ 140
Európai Unióra vonatkozó hatósági nyilatkozat ............................................................... 140

Váltóáramú külső tápegységgel rendelkező termékek .................................... 140
Vezeték nélküli funkcióval rendelkező termékek ............................................. 140
Európai telefonhálózatokra vonatkozó nyilatkozat (modem/fax) ..................... 141

Megfelelőségi nyilatkozat ................................................................................................. 142
A vezeték nélküli termékekkel kapcsolatos előírásokra vonatkozó közlemények ........... 143

A rádiófrekvenciás sugárzás mértéke ............................................................. 143

HUWW

ix

background image

Megjegyzések a brazíliai felhasználók számára ............................................. 143
Megjegyzések a kanadai felhasználók számára ............................................. 144
Megjegyzések a tajvani felhasználók számára ............................................... 144
Megjegyzések mexikói felhasználók számára ................................................ 145
Vezeték nélküli működésre vonatkozó tájékoztató japán felhasználók
számára .......................................................................................................... 145

Környezeti termékkezelési program ................................................................................................. 145

Papírfelhasználás ............................................................................................................ 146
Műanyagok ...................................................................................................................... 146
Anyagbiztonsági adatlapok .............................................................................................. 146
Újrahasznosítási program ................................................................................................ 146
A HP tintasugaras kellékeinek újrahasznosítási programja ............................................. 146
Hulladékkezelési tájékoztató a felhasználók számára ..................................................... 146
Teljesítményfelvétel ......................................................................................................... 146
Vegyi anyagok ................................................................................................................. 147
Akkumulátorok ártalmatlanítása Tajvanon ....................................................................... 147
Akkumulátorra vonatkozó előírások, Brazília ................................................................... 147
Megjegyzés a perklorátról kaliforniai felhasználók számára ............................................ 147
Mérgező és veszélyes anyagok táblázata (Kína) ............................................................ 148
Veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozás (Ukrajna) .................................................... 148
Veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozás (India) ......................................................... 148
EPEAT ............................................................................................................................. 148
Kína SEPA Ecolabel felhasználói információk ................................................................. 149

B függelék: További faxbeállítások .................................................................................................................. 150

Faxolás beállítása (párhuzamos telefonhálózatok) .......................................................................... 150

A helyes faxbeállítás kiválasztása otthonában vagy munkahelyén ................................. 151
A) eset: Külön faxvonal (nem fogad hanghívásokat) ....................................................... 154
B eset: A nyomtató csatlakoztatása DSL-vonalhoz ......................................................... 154
C eset: A nyomtató csatlakoztatása alközponthoz (PBX-rendszerhez) vagy ISDN-
vonalhoz .......................................................................................................................... 156
D) eset: Faxolás megkülönböztető csengetési szolgáltatással, azonos vonalon ............ 157
E) eset: Közös hang- és faxvonal .................................................................................... 158
F) eset: Közös hang- és faxvonal hangpostával .............................................................. 159
G) eset: Számítógépes modemmel együtt használt faxvonal (nem fogad
hanghívásokat) ................................................................................................................ 160

A nyomtató beállítása számítógépes betárcsázós modem használata esetén 161
A nyomtató beállítása számítógépes DSL/ADSL-modem használata esetén 162

H) eset: Közös hang- és faxvonal számítógépes modemmel .......................................... 163

Közös hang- és faxvonal számítógépes modemmel ....................................... 163
Közös hang- és faxvonal számítógépes DSL/ADSL-modemmel .................... 165

x

HUWW

background image

I) eset: Közös hang- és faxvonal üzenetrögzítővel .......................................................... 168
J) eset: Közös hang- és faxvonal számítógépes modemmel és üzenetrögzítővel .......... 169

Közös hang- és faxvonal számítógépes betárcsázós modemmel és
üzenetrögzítővel .............................................................................................. 169
Közös hang- és faxvonal számítógépes DSL/ADSL-modemmel és
üzenetrögzítővel .............................................................................................. 171

K) eset: Közös hang- és faxvonal számítógépes betárcsázós modemmel és
hangpostával ................................................................................................................... 173

Soros rendszerű faxbeállítás ............................................................................................................ 175
A faxbeállítás tesztelése ................................................................................................................... 175

C függelék: Hibák (Windows) ........................................................................................................................... 177

Kevés a tinta ..................................................................................................................................... 177
Nagyon kevés a tinta ........................................................................................................................ 178
Tintapatron-probléma ....................................................................................................................... 178
Papírméret-ütközés .......................................................................................................................... 179
A tintapatrontartó elakadt ................................................................................................................. 179
Papírelakadás/tálcaprobléma ........................................................................................................... 179
Kifogyott a papír ............................................................................................................................... 179
A dokumentumot nem sikerült kinyomtatni ....................................................................................... 180
Nyomtatóhiba ................................................................................................................................... 180
Nyitott fedél ...................................................................................................................................... 180
Tintapatronhiba ................................................................................................................................ 180
Nyomtatókellék-frissítési probléma .................................................................................................. 180
Hamis nyomtatópatronokkal kapcsolatos tanácsok ......................................................................... 180
Használja a TELEPÍTŐ patronokat .................................................................................................. 181
Ne használja a TELEPÍTŐ patronokat ............................................................................................. 181
Nem kompatibilis tintapatronok ........................................................................................................ 181
Hiba a nyomtató előkészítésével ...................................................................................................... 181
A papír túl rövid ................................................................................................................................ 181
Nem megfelelően behelyezett tintapatron ........................................................................................ 181
Probléma a TELEPÍTŐ patronokkal ................................................................................................. 182
Nyomtatófej-probléma ...................................................................................................................... 182
Nem kompatibilis HP Instant Ink patron ........................................................................................... 182
Használt HP Instant Ink patron ......................................................................................................... 182
Kérjük, csatlakoztassa a nyomtatót a HP Connected szolgáltatáshoz ............................................. 182
Nem lehet nyomtatni ........................................................................................................................ 182
Kimeneti tálca zárva ......................................................................................................................... 183
Papírelakadás az automatikus lapadagolóban ................................................................................. 183
Védett HP patron behelyezve ........................................................................................................... 183

HUWW

xi

background image

Tárgymutató ...................................................................................................................................................... 184

xii

HUWW

background image

1