HP Officejet Pro 6830 - Mielőtt hozzákezdene

background image

Mielőtt hozzákezdene

A nyomtató beállítása a vezeték nélküli hálózaton

A kapcsolattípus módosítása

Vezeték nélküli kapcsolat tesztelése

A nyomtató vezeték nélküli funkciójának be- vagy kikapcsolása

MEGJEGYZÉS: A nyomtató csatlakoztatásával kapcsolatos problémák esetében lásd: A nyomtatót

nem lehet vezeték nélkül csatlakoztatni.
TIPP: A nyomtató beállításáról és vezeték nélküli használatáról a HP vezeték nélküli nyomtatási

központ webhelyén (www.hp.com/go/wirelessprinting) olvashat.

Mielőtt hozzákezdene

Győződjön meg az alábbiakról:

A nyomtató nem csatlakozik a hálózathoz Ethernet-kábellel.

A vezeték nélküli hálózat megfelelően van beállítva és működik.

A nyomtató és a nyomtatót használó számítógépek ugyanazon a hálózaton (alhálózaton)

vannak.

A nyomtató csatlakoztatásakor előfordulhat, hogy a rendszer kéri a vezeték nélküli hálózat nevét

(SSID), illetve a hozzá tartozó jelszót.

A vezeték nélküli hálózat neve az Ön által használt vezeték nélküli hálózat neve.

A vezeték nélküli jelszó meggátolja, hogy mások engedély nélkül csatlakozzanak a vezeték

nélküli hálózathoz. A szükséges biztonsági szinttől függően a vezeték nélküli hálózat WPA-

azonosítókulcsot vagy WEP-kulcsot használhat.

Ha nem módosította a hálózatnevet vagy a biztonsági hozzáférési kulcsot a vezeték nélküli hálózat

beállítása óta, azok esetenként megtalálhatók a vezeték nélküli útválasztó hátulján vagy oldalán.
Ha nem találja a hálózatnevet vagy a biztonsági jelszót, illetve nem emlékszik ezekre, tekintse meg a

számítógép vagy a vezeték nélküli útválasztó dokumentációját. Ha továbbra sem találja ezeket az

HUWW

A nyomtató beállítása vezeték nélküli kommunikációhoz 75

background image

információkat, forduljon a hálózati rendszergazdához vagy a vezeték nélküli hálózatot beállító

személyhez.