HP Officejet Pro 6830 - Másolás

background image

Másolás és beolvasás

Másolás

Lapolvasás

Másolás

Dokumentumok másolása

1.

Győződjön meg arról, hogy van papír a főtálcában. További tudnivalók: Papír betöltése.

2.

Helyezze az eredeti példányt a nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére vagy nyomtatott

oldalával felfelé a lapadagolóba.
További tudnivalók: Eredeti dokumentum elhelyezése a lapolvasó üveglapján vagy Helyezzen

egy eredeti dokumentumot a lapadagolóba.

3.

A nyomtató kezelőpaneljének kijelzőjén érintse meg a Másolás lehetőséget.

4.

Görgessen felfelé vagy lefelé a másolatok számának megadásához.
TIPP: Ha alapértelmezettként kívánja menteni ezeket a beállításokat a későbbi feladatokhoz, a

nyomtató kezelőpaneljének kijelzőjén érintse meg a Másolás, (Másolási beállítások), majd a

Jelenlegi beállítások mentése elemet.

5.

A másolás megkezdéséhez érintse meg a Fekete vagy a Színes lehetőséget.

Másolási beállítások

A másolási feladatokat személyre szabhatja a nyomtató kezelőpaneljéről elérhető különböző

beállítások használatával.
A Másolás menüben érintse meg a (Másolási beállítások) elemet, és módosítsa a kívánt

beállításokat.

Kétoldalas

Azonosítókártya másolása

Minőség

Világosítás/sötétítés

Átméretezés

Leválogatás

Margóváltás

Minőségjavítás

Aktuális beállítások mentése

Beállítások visszaállítása

34 4. fejezet Másolás és beolvasás

HUWW