HP Officejet Pro 6830 - Nyomtatási problémák megoldása

background image

Nyomtatási problémák megoldása

TIPP: (Windows) A nyomtató diagnosztizálásához, illetve a nyomtatás, a lapolvasás vagy a

másolási problémák automatikus javításához futtassa a HP Print and Scan Doctor. Az alkalmazás

csak bizonyos nyelveken érhető el.

A nyomtató nem válaszol (semmit sem nyomtat)

Nyomtatási feladatok ragadtak be a nyomtatási sorba
Nyissa meg a nyomtatási sort, törölje az összes dokumentumot, majd indítsa újra a

számítógépet. A számítógép újraindítása után próbálja meg ismét a nyomtatást. További

információért olvassa el az operációs rendszer súgóját.

Ellenőrizze a HP szoftver telepítését
Ha nyomtatás közben kikapcsolja a nyomtatót, a számítógép képernyőjén figyelmeztető üzenet

jelenik meg; ellenkező esetben lehetséges, hogy a nyomtatóhoz mellékelt HP szoftver nincs

megfelelően telepítve. Ennek megoldásához teljesen távolítsa el a HP szoftvert, majd telepítse

újra.

Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat
Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel vagy az Ethernet-kábel mindkét vége megfelelően

csatlakozik.
Ha a nyomtató hálózathoz csatlakozik, ellenőrizze a következőket:

Ellenőrizze a nyomtató hátulján, a tápcsatlakozó fölött található Kapcsolat jelzőfényt.

Ellenőrizze, hogy nem telefonkábel használatával próbál-e csatlakozni a nyomtatóhoz.

Ellenőrizze a nyomtató vezeték nélküli kapcsolatát
Ha a nyomtató vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakozik a hálózatra, ellenőrizze, hogy a

vezeték nélküli kapcsolat kék jelzőfénye világít, és nem villog. A jelzőfény villogása a nyomtató

és a hálózat közötti kapcsolódási problémát jelez. Kinyomtathat egy vezeték nélküli

tesztjelentést, amely segít a problémák diagnosztizálásában.

A számítógépen telepített tűzfalszoftverek ellenőrzése
A személyes szoftveres tűzfal olyan biztonsági program, amely a számítógépet a behatolásokkal

szemben védi. A tűzfal azonban akadályozhatja a számítógép és a nyomtató közötti

kommunikációt. Ha probléma van a nyomtatóval való kommunikációban, próbálja ideiglenesen

HUWW

Nyomtatási problémák megoldása 97

background image

leállítani a tűzfal működését. Ha a probléma továbbra is fennáll, nem a tűzfal a kommunikációs

probléma oka. Engedélyezze újra a tűzfalat.

Ez a hibaelhárító segíthet a nyomtató hálózatra való csatlakoztatásában abban az

esetben, ha egy tűzfal vagy a vírusvédelem okozza a problémát. Kattintson ide további

információk online eléréséhez. Előfordulhat, hogy ez a webhely jelenleg nem érhető el minden

nyelven.

A számítógép és a nyomtató újraindítása
Ha a nyomtató továbbra sem válaszol, kapcsolja ki a nyomtatót és a számítógépet, majd

kapcsolja be őket újra.

Ha a fenti módszerekkel nem orvosolható a probléma, kattintson ide további online

hibaelhárítási segítségért.

Valami hiányzik vagy rosszul jelenik meg a nyomaton

Próbálkozzon A nyomtatás minősége nem elfogadható című részben ismertetett megoldásokkal.

Vizsgálja meg a nyomtató helyét és az USB-kábel hosszát
Az erős elektromágneses mezők (például az USB-kábelek keltette mezők) néha enyhén

torzíthatják a nyomatokat. Helyezze távolabb a nyomtatót az elektromágneses mezők forrásától.

Ajánlott a 3 méternél rövidebb USB-kábelek használata az elektromágneses mezők hatásának

csökkentése érdekében.

A nyomtatás minősége nem elfogadható

1.

Kizárólag eredeti HP tintapatront használjon. Ezek HP nyomtatókhoz készültek és ilyeneken

tesztelték őket, hogy egyszerűen elérhető minőségi nyomtatást biztosítsanak.
MEGJEGYZÉS: A HP nem tudja szavatolni a nem HP termékek minőségét és

megbízhatóságát. Nem HP tartozék használata miatti szervizre vagy javításra a jótállás nem

terjed ki.
Ha abban a hiszemben járt el, hogy eredeti HP tintapatront vásárolt, keresse fel a következő

címet:
www.hp.com/go/anticounterfeit

2.

Ellenőrizze a tintaszinteket. Elképzelhető, hogy nincs elegendő tinta a patronban.
MEGJEGYZÉS: A tintaszinttel kapcsolatos riasztások és jelzések csak becsült adatokon

alapulnak. Ha alacsony tintaszintre figyelmeztető riasztást kap, a nyomtatás zavartalan

folytatásához érdemes előkészíteni egy cserepatront. Nem kell cserélnie a nyomtatópatront,

amíg a nyomtatási minőség elfogadhatatlanná nem válik.
VIGYÁZAT! Bár a nyomtatón kívül hagyott tintapatronok nem sérülnek, a nyomtatófejbe mindig

az összes patront be kell helyezni, miután a nyomtatót üzembe helyezte és használta. Ha egy

vagy több patronnyílást hosszabb ideig üresen hagy, az a nyomtatási minőséggel kapcsolatos

problémákhoz vezethet, és károsíthatja a nyomtatófejet. Ha a közelmúltban egy patront

hosszabb ideig a nyomtatón kívül hagyott, vagy nemrég papírelakadás történt, és gyenge

nyomtatási minőséget tapasztal, tisztítsa meg a nyomtatófejet. További információ: A

tintapatronok és a nyomtatófej karbantartása.
További információ: A becsült tintaszintek ellenőrzése.

98 10. fejezet Megoldás keresése

HUWW

background image

3.

Ellenőrizze az adagolótálcába betöltött papírt. Győződjön meg arról, hogy a papír helyesen van

betöltve, és nem gyűrött vagy túl vastag.

A papírt a nyomtatandó oldalával lefelé töltse be. Például ha fényes papírra szeretne

nyomtatni, akkor a papírt a fényes felével lefelé helyezze a készülékbe.

Ellenőrizze, hogy a papír simán fekszik-e az adagolótálcában, és nem gyűrött-e. Ha a papír

túl közel van a nyomtatófejhez nyomtatás közben, a tinta elkenődhet a papíron. Ez akkor

történhet meg, ha a papír gyűrött vagy nagyon vastag, például egy levélboríték.

További információ: Papír betöltése.

4.

Ellenőrizze a papírtípust.
A HP azt javasolja, hogy a nyomtató számára megfelelő HP papírt vagy egyéb ColorLok

technológiával készült, megfelelő típusú papírt használjon. Minden ColorLok emblémával ellátott

papírtípus esetében külön tesztek garantálják, hogy azok megfelelnek a megbízhatósággal és a

nyomtatási minőséggel szemben támasztott magas követelményeknek, és hogy a velük

létrehozott nyomatok ragyogóak, élénk színűek, a fekete szín mélyebb, valamint a nyomat

gyorsabban szárad, mint a hagyományos, sima papírok esetében. További információ: Útmutató

a papírokról.
Mindig ellenőrizze, hogy a nyomtatáshoz használt papír simán fekszik-e. A lehető legjobb

minőség elérése érdekében képek nyomtatása esetén használjon HP speciális fotópapírt.
A különleges papírokat eredeti csomagolásukban vagy visszazárható műanyag tasakban tárolja,

lapos és vízszintes felületen, száraz, hűvös helyen. Nyomtatáskor lehetőleg csak annyi papírt

vegyen elő, amennyit azonnal fel fog használni. A nyomtatás végeztével a maradék papírt tegye

vissza a műanyag tasakba. Ez megakadályozza, hogy a fotópapír meggyűrődjön.

5.

A Tulajdonságok párbeszédpanelt megnyitó gombra kattintva ellenőrizze a nyomtatási

beállításokat. (Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a Tulajdonságok, a Beállítások, a

Nyomtatóbeállítások, a Nyomtató tulajdonságai vagy a Nyomtató.)

Tekintse meg a nyomtatási beállításokat a nyomtató illesztőprogramjában annak

ellenőrzéséhez, hogy a színbeállítások helytelenül vannak-e megadva.
Ellenőrizze például, hogy a dokumentum szürkeárnyalatos nyomtatásra van-e beállítva.

Illetve a színek megjelenítésének a megváltoztatásához ellenőrizze, hogy a speciális

színbeállítások, mint a telítettség, fényerő vagy színmélység, be vannak-e állítva.

Ellenőrizze a nyomtatási minőség beállításait, és győződjön meg arról, hogy azok

megfelelnek a nyomtatóba betöltött papírtípusnak.
Lehetséges, hogy alacsonyabb nyomtatási minőségbeállítást kell választania, amennyiben

a színek összecsúsznak. Egyéb esetben válasszon magasabb minőségbeállítást, ha jó

minőségű fényképeket nyomtat, majd győződjön meg arról, hogy fotópapír, például HP

speciális fotópapír van az adagolótálcában.

MEGJEGYZÉS: Egyes számítógép-képernyőkön a színek másként jelennek meg, mint

papíron nyomtatva. Ebben az esetben nem áll fenn a terméket, a nyomtatási beállításokat vagy

a nyomtatópatronokat érintő probléma. Nincs szükség további hibaelhárításra.

6.

Nyomtatási minőségjelentés nyomtatása és kiértékelése. A jelentés nyomtatásával kapcsolatban

lásd: Minőségjelentés nyomtatása.

Ez a dokumentum segít a nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldásában.

Kattintson ide további információk online eléréséhez. Előfordulhat, hogy ez a webhely jelenleg nem

érhető el minden nyelven.

HUWW

Nyomtatási problémák megoldása 99