HP Officejet Pro 6830 - Papírelakadás megszüntetése

background image

Papírelakadás megszüntetése

Papírelakadások a nyomtatón belül vagy a lapadagolóban is előfordulhatnak.

122 10. fejezet Megoldás keresése

HUWW

background image

VIGYÁZAT! A nyomtatófej potenciális sérülése elkerülése érdekében a lehető leghamarabb hárítsa

el a papírelakadást.

Papírelakadás megszüntetése

VIGYÁZAT! Ne húzza ki a nyomtató elejéből az elakadt papírt. Az elakadás megszüntetéséhez

ehelyett kövesse az alábbi lépéseket. Ha kihúzza a nyomtató elejéből az elakadt papírt, akkor

elszakadhat a papír és papírdarabok maradhatnak a nyomtatóban; ez a későbbiekben további

elakadásokat eredményezhet.
1.

Nyissa ki a tintapatronok ajtaját.

2.

Ellenőrizze a papírutat a nyomtató belsejében.
a.

Emelje fel a papírútvonal fedelén lévő fogantyút, és távolítsa el a fedelet.

HUWW

Papírelakadás megszüntetése 123

background image

b.

Keresse meg a nyomtató belsejében az elakadt papírt, fogja meg két kézzel, és húzza

önmaga felé.
VIGYÁZAT! Ha az eltávolítás során a papír elszakad, ellenőrizze, hogy a görgők és

kerekek között nem maradtak-e papírdarabok a készülék belsejében.
Ha nem távolítja el az összes papírmaradványt a készülékből, további elakadások

várhatók.

c.

Helyezze vissza a papírút fedelét, amíg a helyére nem kattan.

3.

Ha a probléma nem oldódott meg, ellenőrizze a patrontartó területet a nyomtató belsejében.
VIGYÁZAT! A folyamat közben ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a patrontartóhoz csatlakozó

kábelhez.

124 10. fejezet Megoldás keresése

HUWW

background image

a.

Ha van elakadt papír a nyomtató belsejében, mozgassa a patrontartót a nyomtató jobb

széléhez, fogja meg két kézzel az elakadt papírt, és húzza önmaga felé.
VIGYÁZAT! Ha az eltávolítás során a papír elszakad, ellenőrizze, hogy a görgők és

kerekek között nem maradtak-e papírdarabok a készülék belsejében.
Ha nem távolítja el az összes papírmaradványt a készülékből, további elakadások

várhatók.

HUWW

Papírelakadás megszüntetése 125

background image

b.

Mozgassa a tartót a nyomtató bal széléhez, és ismételje meg az előző lépést a

papírdarabok eltávolítása érdekében.

4.

Csukja be a tintapatron ajtaját.

5.

Ha a probléma továbbra sem oldódott meg, ellenőrizze a tálca területét.
a.

Nyissa fel a kimeneti tálcát.

b.

Húzza ki az adagolótálcát annak meghosszabbításához.

126 10. fejezet Megoldás keresése

HUWW

background image

c.

Nyomja le az adagolótálca két oldalán található gombokat, és húzza az adagolótálcát az

eltávolításához.

d.

Ellenőrizze a nyomtatóban az adagolótálca helyén lévő rést. Ha elakadt papír található

benne, nyúljon a résbe, fogja meg két kézzel az elakadt papírt, és húzza önmaga felé.
VIGYÁZAT! Ha az eltávolítás során a papír elszakad, ellenőrizze, hogy a görgők és

kerekek között nem maradtak-e papírdarabok a készülék belsejében.
Ha nem távolítja el az összes papírmaradványt a készülékből, további elakadások

várhatók.

e.

Helyezze vissza az adagolótálcát, helyezzen bele papírt és engedje le a kimeneti tálcát.

Kattintson ide a HP online hibaelhárító használatához a papírelakadás megszüntetése

érdekében.

Ha a patrontartó nem mozdítható, kattintson ide a HP online hibaelhárító használatához a

patrontartó elakadásának megszüntetése érdekében. Előfordulhat, hogy ez a webhely jelenleg nem

érhető el minden nyelven.

HUWW

Papírelakadás megszüntetése 127

background image

A papírelakadás megszüntetése a lapadagolóban

1.

Emelje fel a lapadagoló fedelét.

2.

Emelje fel a lapadagoló elején található zöld fület.

128 10. fejezet Megoldás keresése

HUWW

background image

3.

Húzza ki óvatosan az elakadt papírt a görgők közül.
VIGYÁZAT! Ha az eltávolítás során a papír elszakad, ellenőrizze, hogy a görgők és kerekek

között nem maradtak-e papírdarabok a nyomtató belsejében.
Ha nem távolítja el az összes papírmaradványt a készülékből, további elakadások várhatók.

4.

Zárja le a lapadagoló fedelét. Határozottan nyomja le, amíg a helyére nem kattan.

Ha a fenti módszerekkel nem orvosolható a probléma, kattintson ide további online

hibaelhárítási segítségért.

Papírelakadások elkerülése

A papírelakadás elkerülése érdekében tartsa be az alábbi szabályokat.

Rendszeresen ürítse a kimeneti tálcát.

Ellenőrizze, hogy a papír, amelyre nyomtat, nincs-e meggyűrődve, vagy nem sérült-e meg.

A papír szakadását, gyűrődését és egyéb deformációját elkerülheti, ha a használaton kívüli

papírt visszazárható tasakban tárolja.

Ne használjon olyan papírt, amely túl vastag vagy túl vékony a nyomtató számára.

Győződjön meg arról, hogy az adagolótálcákba megfelelően töltötte be a hordozókat, és egyik

tálca sincs túltöltve. További információért lásd: Papír betöltése.

Ügyeljen arra, hogy az adagolótálcába tett papírok simák legyenek, a széleik ne legyenek

meggyűrődve vagy beszakadva.

Ne tegyen túl sok papírt a lapadagoló tálcába. Információ a lapadagolóba helyezhető lapok

maximális számáról: Jellemzők.

Az adagolótálcában ne keverjen össze különböző méretű és típusú papírokat; az

adagolótálcában lévő teljes papírkötegnek ugyanolyan méretű és típusú papírokat kell

tartalmazni.

HUWW

Papírelakadás megszüntetése 129

background image

Minden papírtípushoz és papírmérethez gondosan állítsa be az adagolótálca papírszélesség-

beállítóit. Ellenőrizze, hogy a papírszélesség-beállító ne hajlítsa meg a papírtálcában található

papírt.

Ne tolja túlságosan előre a papírt az adagolótálcában.

Ha egy lap mindkét oldalára nyomtat, ne nyomtasson erősen telített képeket kis tömegű papírra.

Mindig a nyomtatóhoz javasolt papírtípust használjon. További információ: Nyomtatáshoz

javasolt papírok.

Ha a nyomtatóból hamarosan kifogy a papír, várja meg, amíg ez bekövetkezik, és csak ezután

töltse fel új papírral. Ne töltsön be papírt, amikor a nyomtató nyomtat.

Ellenőrizze, hogy a nyomtató tiszta-e. További információért lásd: A nyomtató karbantartása.