HP Officejet Pro 6830 - Nyomtatás borítékokra

background image

Nyomtatás borítékokra

Kerülje a következő tulajdonságokkal rendelkező borítékokat:

Túl sima felület

Öntapadós felületek, vagy csatokkal és kivágott részekkel rendelkező borítékok

Vastag, szabálytalan vagy pöndörödött szélek

Bármely rész gyűrött, szakadt vagy más formában sérült

Ellenőrizze, hogy a nyomtatóba helyezett borítékokon a hajtások pontosak és élesek.

22 3. fejezet Nyomtatás

HUWW

background image

MEGJEGYZÉS: A borítékokra történő nyomtatásról bővebb információt talál a nyomtató szoftver

dokumentációjában.

Borítékok nyomtatása (Windows)

1.

Töltsön borítékokat az adagolótálcába. További információ: Papír betöltése.

2.

A szoftver Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás parancsra.

3.

Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki van-e választva.

4.

Kattintson a gombra, ami megnyitja a Tulajdonságok párbeszédablakot.
Az alkalmazástól függően ez a gomb lehet a Tulajdonságok, a Beállítások, a

Nyomtatóbeállítások, a Nyomtató tulajdonságai, a Nyomtató vagy a Tulajdonságok.
MEGJEGYZÉS: Ha az összes nyomtatási feladatra vonatkozóan kívánja megadni a

beállításokat, a módosításokat a nyomtatóhoz mellékelt HP szoftverben határozza meg. A HP

szoftverrel kapcsolatos további információkért lásd: Nyomtatókezelő eszközök,.

5.

Válassza ki a megfelelő lehetőségeket.

Az Elrendezés lapon válassza az Álló vagy Fekvő tájolást.

A Papír/minőség lapon válassza ki a megfelelő papírtípust a Hordozó legördülő menüben a

Tálca kiválasztása területen, majd válassza ki a megfelelő nyomtatási minőséget a

Minőségi beállítások területen.

Kattintson a Speciális gombra, és a Papír/Kimenet területen válassza ki a megfelelő

papírméretet a Papírméret legördülő listából.
MEGJEGYZÉS: Ha módosítja a Papírméretet, győződjön meg róla, hogy megfelelő papírt

töltött be a nyomtatóba, és azzal egyező papírméretet állított be a nyomtató

kezelőpaneljén.

A további nyomtatási beállításokról lásd: Tippek a sikeres nyomtatáshoz.

6.

Kattintson az OK gombra, majd a Nyomtatás vagy az OK gombra a Nyomtatás

párbeszédpanelen.

Borítékok nyomtatása (OS X)

1.

Töltse be a borítékokat a nyomtatandó oldalukkal lefelé. További tudnivalók: Papír betöltése.

2.

A szoftver Fájl menüjében válassza a Nyomtatás parancsot.

3.

Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki van-e választva.

4.

Adja meg a nyomtatási beállításokat.
Ha nem jelennek meg a beállítások a Nyomtatás párbeszédpanelen, kattintson a Részletek

megjelenítése lehetőségre.
MEGJEGYZÉS: A nyomtatójához a következő lehetőségek érhetők el: A beállítások helye

alkalmazásonként változhat.

HUWW

Nyomtatás borítékokra 23

background image

a.

A Papírméret előugró menüben válassza ki a megfelelő borítékméretet.
MEGJEGYZÉS: Ha módosítja a Papírméretet, győződjön meg róla, hogy megfelelő papírt

töltött be, és azzal egyező papírméretet állított be a nyomtató kezelőpaneljén.

b.

Az előugró menüben válassza a Papírtípus/minőség lehetőséget, majd győződjön meg

arról, hogy a papírtípus beállítása Sima papír.

5.

Kattintson a Nyomtatás gombra.