HP Officejet Pro 6830 - F) eset: Közös hang- és faxvonal hangpostával

background image

F) eset: Közös hang- és faxvonal hangpostával

Ha ugyanazon a telefonszámon fogadja a hang- és a faxhívásokat, és ezen a vonalon előfizetett

hangposta-szolgáltatásra, a nyomtatót az itt leírt módon állítsa be.
MEGJEGYZÉS: Ha hangposta-szolgáltatásra fizetett elő azon a telefonszámon, amelyet a

faxoláshoz használ, a készülék nem tud automatikusan faxot fogadni. A faxokat kézzel kell fogadnia;

ez azt jelenti, hogy a bejövő faxok fogadásánál személyesen kell közreműködnie. Ha automatikusan

szeretné fogadni a faxokat, fizessen elő a megkülönböztető csengetési szolgáltatásra a

telefontársaságnál, vagy a faxoláshoz használjon külön telefonvonalat.
B-5. ábra: A nyomtató hátoldala

1

Fali telefonaljzat

2

Csatlakoztassa a nyomtatót a hozzá kapott telefonkábellel az „1-LINE” feliratú porthoz

HUWW

Faxolás beállítása (párhuzamos telefonhálózatok) 159

background image

Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a mellékelt telefonkábellel kell

csatlakoznia.

A nyomtató beállítása hangposta-szolgáltatás esetén

1.

A nyomtatóval kapott telefonkábellel kösse össze a telefonvonal fali csatlakozóját a nyomtató

hátoldalán található, 1-LINE feliratú aljzattal.
Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a mellékelt telefonkábellel kell

csatlakoznia.
MEGJEGYZÉS: Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a mellékelt

telefonkábellel kell csatlakoznia.
Ha a fali telefonaljzat és a nyomtató között nem a nyomtatóhoz kapott telefonkábelt használja,

sikertelen lehet a faxolás. Ez a különleges telefonkábel különbözik az otthonában vagy

munkahelyén eddig használt kábelektől.

2.

Kapcsolja ki az Automatikus válasz beállítást.

3.

Futtasson egy faxtesztet.

A bejövő faxhívásokat személyesen kell fogadnia, mert különben a nyomtató nem tudja fogadni a

faxokat. A manuális faxkapcsolatot még azelőtt kell elindítania, hogy a hangposta átvenné a vonalat.
Ha az opcionális berendezés és a nyomtató beállítása során problémákat tapasztal, további

segítségért forduljon a helyi internetszolgáltatóhoz vagy a forgalmazóhoz.