HP Officejet Pro 6830 - A nyomtató beállítása számítógépes DSL/ADSL-modem használata esetén

background image

A nyomtató beállítása számítógépes DSL/ADSL-modem használata esetén

Ha DSL-vonallal rendelkezik, és ezt a vonalat használja faxok küldéséhez, kövesse az alábbi

utasításokat a fax beállításához.

1

Fali telefonaljzat

2

Párhuzamos telefonvonal-elosztó

3

DSL/ADSL-szűrő

A nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét csatlakoztassa a nyomtató hátoldalán

található 1-LINE feliratú porthoz. A kábel másik végét a DSL/ADSL-szűrőhöz csatlakoztassa.

Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a mellékelt telefonkábellel kell

csatlakoznia.

4

Számítógép

5

Számítógépes DSL/ADSL-modem

MEGJEGYZÉS: Párhuzamos telefonvonal-elosztót kell vásárolnia. A párhuzamos telefonvonal-

elosztó előoldalán egy RJ-11-es port, a hátoldalán pedig két ugyanilyen port található. Ne használjon

a készülékkel kétvonalas telefonvonal-elosztót, soros telefonvonal-elosztót, sem olyan párhuzamos

telefonvonal-elosztót, amelynek előoldalán két RJ-11-es port, a hátoldalán pedig egy dugós

csatlakozó található.

162 B függelék: További faxbeállítások

HUWW

background image

B-7. ábra: Példa párhuzamos telefonvonal-elosztóra

A nyomtató beállítása számítógépes DSL/ADSL-modem használata esetén

1.

Szerezze be a DSL-szűrőt a szolgáltatótól.

2.

A nyomtatóhoz kapott telefonkábellel kösse össze a DSL-szűrőt a nyomtató hátoldalán található

1-LINE feliratú aljzattal.
MEGJEGYZÉS: Lehetséges, hogy az országhoz/térséghez kapott adapterhez a mellékelt

telefonkábellel kell csatlakoznia.
Ha a DSL-szűrő és a nyomtató hátoldala között nem a nyomtatóhoz kapott telefonkábelt

használja, sikertelen lehet a faxolás. Ez a különleges telefonkábel különbözik az otthonában

vagy munkahelyén eddig használt kábelektől.

3.

Csatlakoztassa a DSL-szűrőt a párhuzamos elosztóhoz.

4.

Csatlakoztassa a DSL-modemet a párhuzamos elosztóhoz.

5.

Csatlakoztassa a párhuzamos elosztót a fali telefonaljzathoz.

6.

Futtasson egy faxtesztet.

Amikor hívás érkezik, a nyomtató a Csengetések a válaszig beállításban megadott számú csengetés

után automatikusan fogadja. A nyomtató a küldő készüléknek faxfogadási hangot ad, és fogadja a

faxot.
Ha az opcionális berendezés és a nyomtató beállítása során problémákat tapasztal, további

segítségért forduljon a helyi internetszolgáltatóhoz vagy a forgalmazóhoz.